Komt u in aanmerking voor een vergoeding?

Als u nu of in het verleden eigenaar of lessee was van een getroffen voertuig, hebt u mogelijk recht op schadevergoeding. Voer uw gegevens in om na te gaan of u in aanmerking komt.
* houd er rekening mee dat u een eigendomsbewijs en een rijbewijs nodig hebt om u bij de claim aan te sluiten.

Ongeldig VIN-nummer
Waar vind ik mijn VIN (chassisnummer)?
Voer een geldig e-mailadres in
Voer een geldig e-mailadres in

De Dieselgate, wat is dat?

0M
Gemanipuleerde Europese voertuigen
+0 MLD $
Door VW betaald in de VS
+/-0
VW voertuigen met sjoemelsoftware
0
Door VW betaald in België

VW FRAUDE MET DIESELMOTOREN

De afgelopen jaren kwam uit dat Volkswagen zich schuldig heeft gemaakt aan de opzettelijke en systematische emissiemanipulatie in bijna 8,5 miljoen Europese auto’s (van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda en Porsche). Vooral Volkswagen installeerde van 2009 tot en met 2015 in meer dan 11 miljoen auto's software voor testcyclusherkenning. Wereldwijd. Deze software staat in de volksmond ook wel bekend als sjoemelsoftware.

Volkswagen wist dat de voertuigen op de weg veel meer stikstof zouden uitstoten dan wettelijk was toegestaan. Het enige doel van deze sjoemelsoftware was om de NOx-uitstoot tijdens de uitstoottesten te verminderen. Met deze software wilde Volkswagen de autoriteiten om de tuin leiden zodat auto’s als schoner en zuiniger kon worden verkocht dan ze waren.

De Vlaamse minister van milieu klaagde Volkswagen al aan op 10 november 2015. Daarna stelde de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 28 november 2017 en 4 december 2018 al vast dat dit gesjoemel opzettelijk en systematisch was en dat Volkswagen zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. In andere continenten heeft Volkswagen al significante schikkingen getroffen. In de Europese Unie en in België heeft Volkswagen dat echter nagelaten.

IMPACT OP GEZONDHEID EN MILIEU

NOx bestaat uit stikstofoxide en stikstofdioxide. Deze gassen zijn een belangrijke bron van luchtvervuiling die bijdragen aan de vorming van smog, zure regen en aan de opwarming van de aarde. De schade aan de ozonlaag die wordt veroorzaakt door NOx is vergelijkbaar met die van chloorfluorkoolstoffen (CFK’s). NOx irriteert de luchtwegen en veroorzaakt ademhalingsproblemen zoals astma, hoesten, verkoudheid en bronchitis. Met name kinderen zijn gevoelig voor de schadelijke effecten van NOx. Vervuiling door het verkeer - waar ook NOx aan bijdraagt - kost Europeanen naar schatting 60 miljard euro per jaar aan gezondheidszorg en is verantwoordelijk voor 500.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar.

Volkswagen heeft wereldwijd een zogenaamd ‘schoon diesel’-imago gepromoot om zo meer auto’s te kunnen verkopen. VW heeft de consument misleid en moet verantwoordelijk worden gehouden voor deze daden.

Als u in het bezit bent van een 1.2, 1.6 of 2.0 liter dieselvoertuig van het merk Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda of Porsche, geproduceerd tussen 2009 en 2015, dan is de kans groot dat uw voertuig gemanipuleerd is. Behalve dat dit u in de portemonnee raakt, heeft dit ook een veel grotere negatieve invloed op uw gezondheid en omgeving dan u zich ooit had kunnen voorstellen.
In Europa sjoemelde Volkswagen met bijna 8,5 miljoen voertuigen om zo met vervuilende motoren toch door de uitstoottesten te komen. Wereldwijd installeerde Volkswagen AG haar sjoemelsoftware tussen 2009 en 2015 in meer dan 11 miljoen auto's (Volkswagens, Audi’s, SEATs, Skoda’s en Porsches). In België gaat het om minimaal 400.000 auto’s.

In de Verenigde Staten heeft Volkswagen ongeveer 500.000 auto's met sjoemelsoftware op de markt gebracht. In dat land kwam Volkswagen met eigenaren, dealers, regelgevende instanties en staten een schadevergoeding van in totaal meer dan 25 miljard dollar overeen. In Europa is echter geen enkele schadevergoeding uitgekeerd, terwijl er in Europa 17 keer meer auto's met deze gemanipuleerde software zijn verkocht dan in de VS.

Als u in de periode 2009 tot 2015 een Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda of Porsche hebt gekocht of geleased komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding, ook als u auto niet langer least of in bezit hebt. Controleer nu of u in aanmerking komt. Sluit u vandaag nog aan bij de actie en help ons Volkswagen ter verantwoording te roepen.

Uitstoottests

Voordat een voertuig op de Europese markt verkocht mag worden, moet het een serie tests en inspecties doorstaan om vast te stellen dat het voertuig geschikt is voor gebruik en dat het aan de toepasselijke wetgeving voldoet. Deze maatregelen bestaan onder meer uit crashtests, technische keuringen en uitstoottests.

Sinds 1992 is de maximale hoeveelheid toegestane vervuiling door auto-emissies als gevolg van Europese regelgeving gestaag afgenomen. Deze normering, ook wel bekend als de Euro-5 norm, werd in 2009 aangenomen om de consument en het milieu beter te beschermen. Als gevolg van deze regelgeving werd de maximaal toegestane hoeveelheid NOx-uitstoot van dieselvoertuigen drastisch ingeperkt. Door deze sjoemelsoftware in te zetten deed Volkswagen alsof deze voertuigen aan deze normen voldeden terwijl dat in werkelijkheid niet zo was en schond Volkswagen opzettelijk de uitstootnormen.

De huidige uitstoottests in Europa vinden plaats in een laboratorium en niet op de weg. De gemanipuleerde software die in de betreffende voertuigen was geïnstalleerd, was geavanceerd genoeg om te bepalen of het voertuig zich in een testomgeving bevond of dat er op de weg werd gereden. Dit ‘merkte’ de software aan de diverse omstandigheden, zoals de beweging van de wielen, het stuurwiel en het gaspedaal.

Wanneer de sjoemelsoftware signaleerde dat het voertuig zich in een testomgeving bevond, werd er binnen de motor een klep gemanipuleerd om gas opnieuw door de motor te laten circuleren en zo de NOx-uitstoot tot binnen de toegestane normen te brengen. Volkswagen heeft zelf toegegeven dat het verschil in NOx-uitstoot tussen in deze verschillende instellingen “aanzienlijk” was. In de Verenigde Staten heeft het Milieubeschermingsagentschap vastgesteld dat de NOx-uitstoot op de weg 10 tot 40 keer hoger was dan in de testomgeving.

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren