Over ons

De stichting

De Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) is opgericht op 3 juli 2019. Zij heeft een collectieve schadevergoedingsactie gestart tegen Volkswagen AG in Nederland om een redelijke en adequate vergoeding te verkrijgen voor alle getroffen Europese VW-autobezitters. In Amerika heeft Volkswagen schuld bekend en verantwoordelijkheid voor haar handelen genomen, door zowel consumenten als milieubeschermingsinstanties een vergoeding aan te bieden. Hoewel er geen verschillen zijn tussen de voertuigen die in Amerika en Europa worden verkocht, heeft Volkswagen in Europa geweigerd haar verantwoordelijkheid te nemen voor de schade die zij aan consumenten en milieu heeft toegebracht.

Als grote international onderneming heeft Volkswagen lang geprofiteerd van het feit dat individuele personen moeilijk een vuist kunnen maken om Volkswagen in rechte aan te spreken voor de gevolgen van het dieselschandaal. Ook heeft Volkswagen er baat bij gehad dat de juridische acties in Europa tot nu toe versnipperd zijn geweest.

Wat onze stichting van andere initiatieven onderscheidt is dat de stichting de claims van Europese autobezitters op gecoördineerde manier aanpakt. Anders dan andere initiatieven beperkt zij haar activiteiten niet tot het voeren van een collectieve actie ten behoeve van Nederlandse autobezitters, al dan niet in combinatie met individuele procedures van Nederlandse autobezitters. De stichting is ook bereid in diverse andere jurisdicties procedures te starten, indien dat nodig is om juridische redenen en wanneer Volkswagen niet tot een passende regeling bereid blijkt te zijn. Door u aan te sluiten bij de stichting wint uw claim dus aan kracht. Door de schaal van de acties te vergroten en de vorderingen van deelnemers in diverse landen door één team van advocaten te laten behandelen zal uw vordering van Volkswagen de aandacht krijgen die hij verdient. Wij geloven dat wij met deze aanpak voor een gelijk speelveld kunnen zorgen en dat we op die manier tot een oplossing kunnen komen die recht doet aan de belangen van de Europese autobezitters.

Elke dag sluiten zich meer Europese consumenten bij de stichting aan. Laat de kans niet lopen om schadevergoeding te krijgen en Volkswagen eindelijk ook in Europa haar verantwoordelijkheid te laten nemen.

Het team

Het doel van de Nederlandse Stichting Diesel Emissions Justice is om het milieu te beschermen en de belangen te behartigen van consumenten die schade hebben geleden door emissieschandalen. Wij zijn van mening dat dit het juiste moment is om collectieve procedures aan te spannen en schadevergoeding voor u te eisen, met behulp van het beschikbare instrumentarium in Nederland. Het kost u geen geld om mee te doen met onze actie, omdat alle kosten door de stichting worden betaald.

De stichting wordt geadviseerd door een toonaangevende groep advocaten en professionals uit de hele wereld. Deze professionals worden wereldwijd erkend als vooraanstaande experts op het gebied van claims omtrent voertuigen en collectieve compensaties. Zij hebben enorme ervaring in het aanspannen en oplossen beslechten van massaclaims, als ook in het uitbetalen van collectieve schadevergoedingen over de hele wereld.

Onze advocaten

In België werken we met Geert Lenssens van SQ en Laurent Arnauts van Watt Legal om de belangen te behartigen van huidige en eerdere bezitters en leasers van betrokken voertuigen. 

Geert Lenssens, SQ

Geert Lenssens, SQ

Geert Lenssens is partner bij het Brusselse advocatenkantoor SQ. Als ervaren advocaat heeft hij meer dan 30 jaar ervaring in nationale en internationale rechtszaken, evenals ervaring als plaatsvervangend rechter (ondernemingsrechtbank) en als bedrijfsmediator. Zijn rechtspraktijk omvat onder meer class action rechtszaken waarin hij met succes aanzienlijke vergoedingen voor zijn klanten (bedrijven en individuele consumenten) heeft teruggevorderd. Hij wordt algemeen beschouwd als een expert op het gebied van fraude, het helpen bij het voorkomen van fraude, het ontdekken van fraude en herstelbetalingen na fraude. Geert is betrokken geweest bij enkele van de grootste massaclaims tegen grote bedrijven zoals de Dieselgate-zaak, de LHSP-zaak, de Citibank-zaak, de Delta Lloyd-zaak, de Fortis-zaak, de ARCO-zaak en de Dexia-zaak, waarin hij duizenden eisers vertegenwoordigt. Geert is lid van de balie van Brussel, lid van het B – Mediation Institute in Brussel, gespecialiseerd in internationale arbitrage en bemiddeling, als ook lid van GJN.

Laurent Arnauts, Watt Legal

Laurent Arnauts, Watt Legal

Laurent Arnauts is partner bij WATT Legal, een in Brussel gevestigd ondernemingsrechtkantoor, gespecialiseerd in kapitaal- en financiële markten en complexe geschillenbeslechting. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring als advocaat, waaronder uitgebreid werk aan class actions. Hij heeft reputatie verworven in historische complexe rechtszaken waarbij Belgische, Europese en internationale wetgeving werd betrokken om minderheidsaandeelhouders, investeerders en bedrijven te verdedigen (bijv. bij de ineenstorting van Fortis, de beveiligingskwesties van het Europese EU-emissiehandelssysteem, de zaak Nyrstar / Trafigura, aan staatsobligaties gerelateerde zaken) als ook in strafrechtzaken (2008 financiële crisis strafzaken waarbij Fortis, BNP Paribas, KBC, beursmanipulatiezaken betrokken zijn). Hij werd ook gehoord als expert in Belgisch financieel recht door het Southwark Crown Court in Londen in de Libor-zaak..

Bestuur

Prof. Andrew Goodman Ph.D. LLB MBA PhD FCIArb FInstCPD FRSA  

Prof. Andrew Goodman

Andrew is de voorzitter van het bestuur. Andrew is een zeer ervaren onafhankelijke Engelse procesadvocaat (barrister) en internationale mediator met ruim 40 jaar ervaring. Andrew bezet diverse academische leerstoelen in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Zuid-Afrika. Andrew adviseert regeringen, orden van advocaten, bedrijven en instellingen over conflictvermijding en geschillenbeslechtingsmechanismen. Andrew heeft een grote rol gespeeld bij het opzetten van mediationpraktijken in Turkije, Thailand, Nigeria en Nepal en is een leidend denker op het gebied van mediation en advocatuur.

Andrew praktiseert in ongeveer 20 jurisdicties en is auteur van ongeveer 50 boeken over juridische procesvoering en mediation.

Hij is directeur van Gateway Class Actions Limited, een onderneming die gedupeerden bijstaat in massaschadezaken in de Verenigde Staten Canada, Australië en de Europese Unie. Andrew is Master of the Bench of the Inner Temple, Londen, en heeft kantoren opgericht in Londen, Hong Kong, Bangkok, Lagos en Kathmandu. Hij is lid van de Advocacy Training Council, the International Mediation Institute en is faculteitslid van het Chartered Institute of Arbitrators.

Miguel Sousa Ferro

Prof. Miguel Sousa Ferro

Miquel is hoogleraar aan de juridische faculteit van de Universiteit van Lissabon en de Europese Universiteit in Lissabon waar hij doceert op het gebied van mededingingsrecht, Europees recht, economisch recht en inleiding tot economie. Hij promoveerde aan de Universiteit van Lissabon en behaalde een LLM aan het College of Europe.

Miquel is daarnaast advocaat met ruime advies- en proceservaring op het gebied van mededinging waaronder de eerste Portugese, door consumenten aangespannen, collectieve antitrust procedure. Hij is mededirecteur van het Portugese tijdschrift Mededinging & Regulering, en bestuurslid van het Portugese mededingingsinstituut van het Europees Instituut en van de economisch, financieel en fiscaalrechtelijk Instituut van de rechtenfaculteit van de universiteit van Lissabon.

Miguel heeft meer dan 80 artikelen gepubliceerd in juridische tijdschriften en 5 monografieën, waaronder het recent gepubliceerde “The EU Antitrust Damages Directive: Transposition in the Member States” (Oxford University Press), en “Market Definition in EU Competition Law” (Edward Elgar).

Maria-José Azar-Baud

Prof. Maria José Azar-Baud

Maria José is een expert op het gebied van collectieve verhaalsacties in vergelijkend recht. Ze is hoofddocent aan de universiteit Paris-Saclay  en geeft daarnaast lezingen aan de universiteit Panthéon-Sorbonne, de universiteit Versailles Saint-Quentin en de ESCP Europe Business School op het gebied van consumentenrecht, distributierecht, internationaal contracteren en rechtsvergelijking.

Maria promoveerde aan de universiteit Panthéon-Sorbonne en aan de universiteit van Buenos Aires op het gebied van class actions en publiceerde rond de 70 artikelen voornamelijk binnen dit rechtsgebied. Ze is een van de hoofdauteurs van de recente studie inzake collectieve verhaalsacties in de Europese lidstaten, op verzoek van het Europese Parlement (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608829/IPOL_STU(2018)608829_EN.pdf). 

In 2017 stichtte Maria een organisatie op het gebied van class actions en andere collectieve verhaalsacties (www.observatoireactionsdegroupe.fr) die ze bestuurt en waarbij claims interdisciplinair worden benaderd (sociale wetenschappen, wiskunde, artificiële intelligentie, etc.).

Als lid van meerdere organisaties is Maria José gehoord op het gebied van collectieve claims in de senaat, het lagerhuis, meerdere ministeries in Frankrijk, zowel als het Europees parlement. 

Maria begon haar carrière als advocaat en heeft ruime ervaring met het voeren van collectieve acties en het uitonderhandelen van collectieve minnelijke schikkingen namens verschillende consumentenorganisaties in Argentinië.

Raad van Toezicht

George Tsetsekos, Ph.D.

George is hoogleraar economie en emeritus decaan aan de Drexel’s LeBow College of Business in Philadelphia. Hij was daar decaan van 2002-2012. Onder zijn leiderschap behaalde het College plaatsen op nationale ranglijsten en werden grote stappen gezet op het gebied van onderzoek en onderwijs. Zijn inspanningen leidden onder andere tot het opzetten van een nationaal erkend corporate governance centrum.

George Tsetsekos, Ph.D

Het onderzoek van George strekt omvat bedrijfseconomie en internationale financiering. George publiceerde diverse artikelen in tijdschriften waaronder The Journal of Financial Economics, The Journal of Banking & Finance en The Journal of International Business Studies. Hij was auteur van financiële boeken, was actief in diverse wetenschappelijke redactieraden en treedt als voorzitter op in conferenties op het gebied van international finance. Op dit moment doceert hij vakken in Private Equity en Financial Strategy aan MBT studenten en houdt toezicht op het Risk Management Center van LeBow.

George was onder andere bestuurslid van de Federal Reserve Bank van Philadelphia, de Penjerdel Council, de PA Economic League, en het World Trade Center en was voorzitter van het bestuur van het Global Interdependence Center. Hij treedt op als getuige-deskundige in corporate litigation-procedures en bij de vaststelling van schade in ‘class actions’. Hij trad op als adviseur van onder meer de World Bank, de SEC, Bear Stearns, Johnson & Johnson en FannieMae.

Greg Coleman

Greg Coleman, Esq.

Greg is een Amerikaanse class action advocaat die aanzienlijke resultaten heeft geboekt voor omvangrijke groepen gelaedeerden, waaronder een schikking van USD 178.6 miljoen dollar schikking namens 3000 belanghebbenden bij het pensioenfonds van AK Steel Corporation.

Greg is managing partner van Greg Coleman Law PC en heeft 27 jaar ervaring als procesadvocaat. Greg behaalde in 1989 cum laude zijn bachelors’ graad aan de Jacksonville State University en studeerde vervolgens in 1989 af aan The University of Tennessee College of Law. Daarnaast was hij lid van het National Trial Moot Court Team, ontving hij de American Jurisprudence Award for National Trial Team en stond vermeld op de Who’s Who Among Rising Young Americans. Greg is lid van de National Order of Barristers. 

Greg houdt zich bezig met class actions productaansprakelijkheid en complexe massaschadezaken. 

Directeur van de stichting

Femke Hendriks

Femke Hendriks

Femke is de directeur van de stichting. Femke heeft jarenlange ervaring op het gebied van collectieve acties en corporate governance. Ze is een erkend expert in collectieve acties en was betrokken bij diverse succesvolle juridische procedures ten behoeve van gedupeerde beleggers in Nederland, Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Femke was een van de initiatiefnemers van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve acties (WAMCA), die binnenkort in werking treedt. Femke maakte deel uit van de juristengroep die het Ministerie van Justitie over dit wetsvoorstel heeft geadviseerd. Femke heeft zich sterk gemaakt voor deze wet, die het collectief vorderen van schadevergoeding mogelijk maakt in aanvulling op reeds bestaande Nederlandse WCAM wetgeving.

Als advocaat en senior adviseur verantwoord beleggen bij PGGM, een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie met ongeveer EUR 200 miljard onder beheer, was Femke onder meer verantwoordelijk voor PGGM’s wereldwijde acties op het gebied van het verhalen van beleggingsschade door fraude, misleiding en andere malversaties. Zij speelde een leidende rol in de ‘class action’ in de VS tegen Bank of America die uitmondde in een miljardenschikking, en was betrokken in de Nederlandse collectieve actie tegen Fortis. Daarvoor was Femke, die haar carrière begon als advocaat bij een groot Nederlands kantoor, adjunct-directeur van de Vereniging Effecten Bezitters (VEB). Zij heeft in die hoedanigheid ruime ervaring opgebouwd op het gebied van collectieve acties. Zo was zij bijvoorbeeld betrokken bij historische rechtszaken als World Online en Ahold, en droeg zij bij aan de ontwikkeling van de eerste Nederlandse Corporate Governance Code in 2003.

Governance

Het doel van de Stichting Diesel Emissions Justice is om de belangen te behartigen van autobezitters die schade hebben geleden als gevolg van het dieselschandaal en om het milieu te beschermen. Hoewel de stichting zich richt op de behartiging van belangen van Europese benadeelden, is het mogelijk dat de rechten van bepaalde autobezitters als gevolg van toepasselijke nationale regelgeving zijn verjaard of dat verschillen in nationale regelgeving aan een snelle oplossing in de weg staan.

De stichting is onafhankelijk en in Nederland gevestigd. De stichting wordt gefinancierd door Consumer Justice Network B.V., een consortium van juridische professionals en procesfinanciers uit Nederland en de Verenigde Staten. Omdat de financier haar financiering op basis van een resultaatafhankelijke beloning verstrekt, is het mogelijk dat maximaal 27,5% (inclusief BTW indien van toepassing) van de te behalen vergoeding aan de financier toekomt. De uiteindelijke vergoeding zal redelijk en adequaat zijn en afhankelijk van de goedkeuring door het bestuur en de raad van toezicht van de stichting, het onderhandelingsresultaat en de eventuele goedkeuring door de rechter. Voor de participanten staat daar tegenover dat zij zich kosteloos bij de stichting kunnen aansluiten.

Het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting zullen zich beiden (ingevolge artikel 3:305a lid 2 sub b BW) inspannen om de bij haar aangesloten participanten (die een Participatieovereenkomst met de Stichting zijn aangegaan) zoveel als redelijkerwijs mogelijk te betrekken bij de besluitvorming over belangrijke kwesties. In het bijzonder zal de Stichting haar achterban raadplegen over de verdeling van eventueel te verkrijgen financiële compensatie voor (een gedeelte van) de schade die haar Participanten stellen te hebben geleden conform art 2 lid 1 sub c van haar Statuten, alsmede over een eventueel schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 10 van de Statuten.

De Stichting zal inspraak van haar participanten bij deze kwestie(s) mogelijk organiseren via het houden van (digitale) vergadering(en) zoals “webinars” of andere vormen van online -verbindingen.

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, in nauwe samenwerking met de directeur van de stichting, Femke Hendriks. Haar taak is de dagelijkse operationele activiteiten te leiden, als woordvoerder voor de stichting op te treden en om de activiteiten van de stichting in de diverse jurisdicties te coördineren.

De gewone leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van EUR 12.000 per jaar, en haar voorzitter EUR 15.000. Daarnaast heeft de stichting een raad van toezicht. Haar gewone leden ontvangen op jaarbasis een vergoeding van EUR 10.000 en haar voorzitter EUR 12.500. Gemaakte uren boven een bepaalde grens worden vergoed tegen een tarief van EUR 200 voor gewone leden van het bestuur en de raad van toezicht en EUR 250 voor hun voorzitters. Reiskosten en overige onkosten worden naar redelijkheid vergoed. Meer informatie over de leden van het bestuur en de raad van toezicht is te vinden onder het tabblad “over ons”.

De statuten van de stichting kunt u vinden door te klikken op deze link .

Jaarverslagen en een governance rapport zoals bedoeld in de Claim Code 2019 zullen ter beschikking worden gesteld overeenkomstig de geldende wetgeving, in het bijzonder de Claim Code 2019.

Contactgegevens:
Stichting Diesel Emissions Justice 
Herengracht 282 
1016 BX Amsterdam 
Nederland  

We helpen u graag!

Als u hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande e-mail. Of gebruik onze Contactformulier

info@emissionsjustice.com

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren