FAQ

1. WIE KAN ER MEEDOEN?

U kunt zich bij de actie van de stichting aansluiten als u in België een auto met sjoemelsoftware hebt gekocht of geleased (leasing- of rentingovereenkomst). Daarnaast hebben wij in andere landen in Europa advocaten in de arm genomen om de belangen van gedupeerden in die landen te behartigen. 

Als u in België woont, klik dan hier om te bekijken of in aanmerking komt op de actie te vervoegen.

Als u voor uw bedrijf een wagenpark hebt of had kunt u ook in aanmerking komen. Stuur dan een e-mail naar fleetowner@emissionsjustice.com. Dan helpen we u graag verder.

2. WAT KOST HET OM MEE TE DOEN?

Een procesfinancier bekostigt alle activiteiten van de stichting inclusief de procedures bij de rechter. Daardoor hoeft u zelf geen kosten te maken om uw rechten geldend te maken. Als het de stichting niet lukt om compensatie voor u te verkrijgen, betaalt u niets en verliest de financier zijn investering en betaalt alle kosten. In ruil voor dit risico heeft de de financier recht op een bezoldiging maximaal 27,5% (inclusief BTW, indien van toepassing) van de uitgekeerde vergoeding, na aftrek van de kosten. Dat percentage kan overigens ook lager uitvallen, afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals tijdsduur en complexiteit van de procedure.

3. WAT MOET IK DOEN?

Sluit u aan bij onze actie en ga akkoord met de deelnemingsvoorwaarden. Hiervoor vult u online aanmeldingsformulier in. Klik hier om u aan te melden.

Indien u de deelnemingsovereenkomst wilt raadplegen, kunt u hier klikken.

4. WAT IS DE STICHTING DIESEL EMISSIONS JUSTICE?

De stichting Diesel Emissions Justice is een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk. De Stichting heeft een collectieve schadevergoedingsactie gestart in Nederland tegen Volkswagen Skoda, Audi, Porsche, SEAT en andere betrokkenen. De stichting zet zich in voor compensatie voor alle getroffen Europese autobezitters. De stichting wordt gesteund door een professionele procesfinancier en door Corpocon Legal BV. Zij werkt al jaren aan dit dossier en wordt gesteund door duizenden Nederlandse deelnemers. Het doel van de stichting is om procedures in meerdere landen te mogelijk te maken en hiermee maximale druk op de verantwoordelijken te zetten. Dat alles met maar een doel voor ogen: compensatie voor gedupeerde autobezitters.

5. WAT MAAKT DE STICHTING ANDERS DAN ANDERE INITIATIEVEN?

Er zijn meer organisaties die zich inzetten voor compensatie door Volkswagen. Sommige zijn al jaren bezig, maar hebben nog geen significant resultaat geboekt. Ondertussen geeft Volkswagen niet thuis in Europa alhoewel er in de Verenigde staten en in Australië wel schikkingen werden getroffen. De stichting gelooft dat alleen een gecoördineerde aanpak in meerdere landen tegelijk voldoende druk zal zetten op Volkswagen om effectief te zijn. België is daarbij een belangrijk land omdat er bijna 400.000 getroffen wagens verkocht werden. Die internationale aanpak maakt de stichting anders dan alle andere initiatieven. Omdat deze aanpak duurder is, kan de vergoeding voor de financier bij succes verhoudingsgewijs wat hoger uitvallen.

In België is de consumentenorganisatie Test Aankoop een groepsvordering gestart gebaseerd op een specifieke Belgische “class action” wet, maar die actie gaat maar over een klein deel van de getroffen wagens. Meer bepaald gaat het om wagens die verkocht zijn aan consumenten na 1 september 2014, zodat alle wagens aangekocht voor die datum of voor beroeps- of gemengd gebruik uitgesloten zijn.

6. MAAKT HET UIT OF IK AL BIJ EEN ANDERE STICHTING BEN AANGESLOTEN?

U bent altijd vrij om uzelf bij onze stichting aan te sluiten. Behalve in Duitsland, is er nog geen resultaat geboekt. Wij raden u echter niet aan om aan bij meer dan een initiatief tegelijk deel te nemen. Als u al bij een andere stichting staat ingeschreven en u zich bij ons initiatief wenst aan te sluiten, raden wij u aan uw aanmelding bij de andere Stichting te beëindigen.

7. KAN IK DEELNEMER WORDEN ALS IK AL PARTIJ BEN IN EEN PROCEDURE TEGEN VOLKSWAGEN ?

U kunt zich bij ons aansluiten, ook al hebt u al een vordering ingesteld tegen Volkswagen. Zodoende kan u nog steeds genieten van een colleieve regeling en van de druk die wij uitoefenen om dit te bewerkstelligen.

Wij raden u echter aan om niet aan meer dan een organisatie tegelijk deel te nemen. Uw aanmelding bij de andere organisatie te beëindigen.

8. KAN IK MIJ BIJ DE STICHTING AANSLUITEN ALS IK MIJN AUTO NIET LANGER IN BEZIT OF IN LEASE HEB?

Ja, u kunt ook in aanmerking komen voor een vergoeding als u uw auto niet langer in bezit hebt of niet langer least, of wanneer u uw auto voor januari 2016 tweedehands hebt gekocht. Dit betreft alleen de auto’s met motortype EA 189, zoals aangegeven in het tabblad “Sluit u aan” onder “wie kan zich aansluiten?”.

9.WELKE DOCUMENTEN EN INFORMATIE HEB IK NODIG OM ME AAN TE SLUITEN BIJ DE ACTIE?

Om u te vertegenwoordigen in de gerechtelijke proceduren hebben wij het VIN-nummer (Vehicle Identification Number, of « chassisnumer ») van uw auto nodig. Uw VIN-nummer is aangebracht op het voertuig zelf en staat ook vermeld op registratie en verkoopdocumenten.

U zal gevraagd worden bij het invullen van uw deelnemingsformulier een scan van uw inschrijvingsbewijs of ander aankoop of huurbewijs van uw auto up te loaden, met vermelding van de VIN alsook een kopie van een identiteitsbewijs (eID).

10. TEGEN WELKE PARTIJEN GAAT DE STICHTING EEN PROCEDURE STARTEN?

De Stichting is een juridische procedure begonnen in Nederland tegen de volgende vennootschappen uit de Volkswagen groep:

  • Volkswagen AG (geregistreerd in Duitsland)
  • Audi AG (geregistreerd in Duitsland)
  • Skoda Auto AS (geregistreerd in Tsjechië)
  • SEAT SA (geregistreerd in Spanje)
  • Porsche (geregistreerd in Duitsland)

Daarnaast is het mogelijk dat de stichting zich zal richten op andere entiteiten, zoals de Belgische importeur D’IETEREN NV/SA en de softwareleverancier van Volkswagen, Robert Bosch GmbH.

11. HOEVEEL SCHADEVERGOEDING KAN IK KRIJGEN?

Deze actie draait om schadevergoeding voor u, en om Volkswagen ter verantwoording te roepen voor de schade die met deze oneerlijke praktijken aan het milieu en de volksgezondheid heeft toegebracht. Wij zullen er alles aan doen om een optimale vergoeding te realiseren terwijl de kosten en risico’s voor deelnemers nul zijn. In de Verenigde Staten ontvingen gedupeerden gemiddeld 8.000 dollar. De schadevergoeding zal in Europa mogelijk lager uitvallen. Dit komt doordat collectieve acties in de Verenigde Staten veel gangbaarder zijn; er strengere handhaving bestaat en er in Amerika al jaren sterke druk vanuit politiek en overheid op Volkswagen werd uitgeoefend. Uiteindelijk zal het bedrag dat u kan krijgen hetzij onderhandeld worden in het kader van een schikking, hetzij worden vastgesteld door de rechtbank.

12. HEB IK BEDENKTIJD EN KAN IK MIJN DEELNAME BEËINDIGEN?

Ja dat kan. Na inschrijving hebt u een bedenktijd om de overeenkomst te annuleren gedurende 14 dagen door een e-mail te sturen naar info@emissionsjustice.com. Na die bedenktijd geldt bovendien gedurende de looptijd van de overeenkomst een mogelijkheid tot beëindiging mits een opzegtermijn van 30 dagen door een e-mail te sturen naar info@emissionsjustice.com. In twee gevallen zult u bij deze laatste opzegging na hogere bedenktijd maar gedurende de overeenkomst toch een deel van uw schadevergoeding moeten afdragen, namelijk wanneer de stichting op het moment van uw opzegging een schikking met Volkswagen heeft bereikt en als de stichting een positief vonnis van de rechter heeft verkregen. In beide gevallen zal de stichting u immers al substantieel geholpen hebben.

13. MOET IK SNEL INSCHRIJVEN OM VERJARING TE STUITEN?

Inderdaad moet u zich zo snel mogelijk inschrijven. Sommige vorderingen kunnen al op 1 september 2020 verjaren in België, en we moeten de tijd hebben om uw vordering in te dienen bij het gerecht.

14. KAN IK REGISTREREN INDIEN DE WAGEN NIET IN BELGIË WERD AANGEKOCHT OF VERHUURD?

Indien uw wagen niet werd aangekocht of verhuurd (geleased) in België, kan u niet op deze website registreren. Wij nemen echter in andere landen in Europa advocaten in de arm om de belangen van benadeelden in die landen te behartigen. Voor elk van die landen zal de stichting een afzonderlijke website ter beschikking stellen.

15. HOE LANG ZAL DE PROCEDURE DUREN?

Hoewel het moeilijk te voorspellen is hoe lang het zal duren, zou zulke procedure na minstens 18 tot 24 maanden moeten uitmonden op een eerste vonnis. Hierover zullen regelmatig updates worden gegeven op deze website. Slagen we erin om Volkswagen aan de onderhandelingstafel te krijgen, dan zal er eveneens tijd nodig zijn om de schikking door de Nederlandse rechter te laten goedkeuren.

16. HEEFT VOLKSWAGEN NIET AL GESCHIKT MET GEDUPEERDEN IN DE VERENIGDE STATEN?

Ja, Volkswagen heeft in meerdere collectieve acties in de Verenigde Staten en Australië geschikt voor in totaal meer dan 25 miljard Amerikaanse dollars.

17. HEEFT DE STICHTING EEN PRIVACYBELEID?

Ja, u vindt de privacy policy van de stichting via deze link.

18. HOE KAN IK MET DE STICHTING IN CONTACT KOMEN?

Heeft u een vraag? Stuur dan een email aan info@emissionsjustice.com. Wij komen dan zo spoedig mogelijk bij u terug.

Als u voor uw bedrijf een wagenpark hebt (of had), stuur dan een e-mail naar fleetowner@emissionsjustice.com. Dan helpen we u graag verder.

We helpen u graag!

Als u hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande e-mail. Of gebruik onze Contactformulier

info@emissionsjustice.com

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren