Voortgang

13 november 2019 – Emissionsjustice.com breidt uit naar België en kondigt aan dat Geert Lenssens van SQ en Laurent Arnauts van Watt Legal de Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) aldaar zullen vertegenvoordigen.

19 september 2019 – Emissionsjustice.com lanceert haar website in Nederland en begint met het registreren van nieuwe participanten. Lees het persbericht.

29 augustus 2019  –  Corpocon, de eerste partij in de Europese Unie die in verband met het dieselschandaal een massaclaim tegen Volkswagen opstartte, ondersteunt de Stichting Diesel Emissions Justice (SDEJ). Orlando Kadir, CEO Corpocon: 

“Ik heb er alle vertrouwen in dat de Stichting Diesel Emissions Justice, met haar zeer ervaren raad van bestuur, raad van toezicht, haar management en de budgetten die haar ter beschikking staan, in staat zal zijn om effectief tegen Volkswagen op te treden. Met zijn allen streven wij naar een rechtvaardige compensatie voor de 8,5 miljoen Europese autobezitters die door Volkswagen zijn gedupeerd. Daarom sluiten Corpocon en haar duizenden participanten zich graag bij de stichting aan opdat wij onze krachten kunnen bundelen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij samen meer bereiken en dat wij erin zullen slagen Volkswagen uiteindelijk verantwoordelijkheid te laten nemen voor haar acties.” 

23 Aug 2019 –  Milieudefensie ondersteunt het initiatief van Stichting Diesel Emissions Justice Foundation’s tegen Volkswagen: 

“Met het dieselschandaal heeft Volkswagen onze gezondheid en het milieu ernstige schade toegebracht. Als gevolg van het dieselschandaal zullen de negatieve gezondheidsgevolgen van de luchtvervuiling alleen maar toenemen, terwijl de extra vervuilende auto’s gewoon blijven doorrijden. Het huidige politieke en juridische systeem heeft de bevolking onvoldoende beschermd tegen de economische belangen van de winstgedreven industrie. Daarom steunt Milieudefensie de juridische actie van de Stichting Diesel Emissions Justice. Milieudefensie wil dat er een fonds wordt ingesteld om het milieu te verbeteren en het verkeer te verduurzamen. Dat is eerlijk en hard nodig na de schade die de industrie heeft aangericht…”

3 July 2019 – Stichting Diesel Emissions Justice wordt opgericht. Het oprichten van een stichting zonder winstoogmerk is een noodzakelijke stap om een collectieve actie tegen Volkswagen op te starten en een eerlijke en toereikende regeling te kunnen treffen voor autobezitters in Europa. 

 

Te nemen stappen

De strategie van de stichting is als volgt:

De stichting is de spil in de Europese activiteiten in de Volkswagenclaim. De stichting zal Nederlandse en buitenlandse advocaten aansturen.

Na haar lancering op 19 September 2019 zal de stichting binnen en buiten Nederland zo veel mogelijk participanten aantrekken, inclusief professionele exploitanten van wagenparken, om op die manier optimale druk op Volkswagen uit te kunnen oefenen

De stichting zal Volkswagen over haar voornemens informeren en met Volkswagen in overleg treden. Tegelijkertijd zal de stichting de processtrategie uitrollen.

De stichting zal in Nederland een collectieve actie opstarten. Doel van deze actie is één of meer verklaringen voor recht te verkrijgen die kunnen worden gebruikt in te voeren procedures namens individuele autobezitters. Om die reden bevat de deelnemingsovereenkomst een volmacht om namens de deelnemer op individuele basis te kunnen procederen.

Daarnaast heeft de stichting de volmacht om vorderingen van individuele participanten in andere jurisdicties uit te procederen. Deze optie wordt relevant als procedures in Nederland alleen onvoldoende blijken om Volkswagen tot een passende regeling te bewegen. Om dit mogelijk te maken zal de stichting nu alvast de vereiste stappen nemen.

Daarnaast behoudt de stichting zich het recht voor haar actie uit te breiden tot andere vormen van schade, waaronder milieuschade.

Hoewel de stichting de voorkeur geeft aan een schikking, is zij zonodig bereid in verschillende jurisdicties tegelijk procedures tegen Volkswagen te voeren. De stichting heeft zich daartoe van voldoende middelen voorzien en heeft in diverse jurisdicties advocaten ingehuurd om haar daarin bij te staan.

 

We helpen u graag!

Als u hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande e-mail. Of gebruik onze Contactformulier

info@emissionsjustice.com

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren