2. HOEVEEL COMPENSATIE KRIJG IK?

Uiteindelijk wordt het bedrag van de vergoeding die u ontvangt, onderhandeld via een schikking of vastgesteld door de rechtbank, maar wij verwachten dat dit bedrag in de duizenden euro’s zal zijn. Deze actie is belangrijk, niet alleen om financiële compensatie te verkrijgen maar ook om Daimler AG/Mercedes verantwoordelijk te houden voor haar oneerlijke handelspraktijken en de daaruit voortkomende schade aan het milieu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren