4. BETEKENT EEN REGISTRATIE BIJ DE STICHTING DAT DE VERJARINGSTERMIJN WORDT GESTUIT?

Voor Nederlanders wel. Voor niet-Nederlanders is dat mogelijk niet altijd het geval. De verjaringstermijnen verschillen per Europese jurisdictie, en het registreren bij onze stichting betekent niet per definitie dat de verjaringstermijn wordt gestuit voor autobezitters die hun voertuig buiten Nederland hebben gekocht of geleased. De stichting zal tegelijkertijd al het redelijke doen, naar haar beste vermogen, om namens u de verjaring te stuiten.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren