Voortgang

26 mei, 2020 – De Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) publiceert een persverklaring in reactie op de uitspraak van het Bundesgerichtshof van Duitsland (BGH) in een zaak tegen Volkswagen. Lees onze persverklaring.

25 mei, 2020 – Volkswagen verplicht schadevergoeding te betalen in historische uitspraak van de hoogste Duitse rechter. Lees hier het commentaar van onze directeur Femke Hendriks voor de NOS of luister naar de interviews met haar via NOS / Radio 1 en BNR Radio.

29 april, 2020: Femke Hendriks, Managing Director van de DEJF, heeft samen met bestuurslid Maria José Azar-Baud en lid van de Raad van toezicht George Tsetsekos een webinar gehost voor alle reeds aangemelde en andere gedupeerde autobezitters in Europa. Het drietal beantwoordde live bezoekersvragen en gaf een update over de voortgang van de DEJF tot op heden. De originele video is hier te bekijken, in het Engels. Een Nederlands transcript van de volledige webinar is hier beschikbaar. 

22 april, 2020: De DEJF nodigt alle reeds aangemelde en andere gedupeerde autobezitters uit om op 29 april onze informatieve webinar bij te wonen. De webinar wordt in het Engels gehouden; een Nederlands transcript is achteraf beschikbaar. Inschrijving is gesloten.

7 april 2020: De Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) publiceert een persverklaring in reactie op de uitspraak van de High Court van Engeland en Wales inzake de “Group Litigation Order” tegen Volkswagen AG (VW). Lees onze persverklaring.

16 maart 2020 – Het Financieele Dagblad (FD) publiceert een artikel over de start van de door de Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) aangespannen procedure. “DEJF heeft haar dagvaarding op vrijdag 13 maart uitgebracht tegen Volkswagen AG c.s. DEJF stelt miljoenen getroffen Europeanen te vertegenwoordigen, en eist miljarden van Volkswagen.” Om de publicatie te lezen, klik hier.

13 maart 2020 – De Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) heeft Volkswagen AG c.s. gedagvaard voor de Rechtbank Amsterdam. Zij vraagt tevens benoemd tot te worden tot Exclusieve Belangenbehartiger. U kunt de gehele dagvaarding hier lezen.

4 maart 2020 – De Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) publiceert een persverklaring in reactie op de VW schikking die door consumentenorganisatie VZVB is bereikt in Duitsland. DEJF juicht deze schikking toe maar wijst er tegelijkertijd op dat VW alleen compensatie biedt voor inwoners van Duitsland, terwijl de resterende 96% van gedupeerde autobezitters in Europa buiten deze schikking vallen. DEJF nodigt VW uit met haar in gesprek te gaan om een acceptabele oplossing te bereiken voor alle getroffen consumenten. Lees onze persverklaring.

23 januari 2020 – De Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) stuurt VW een formele brief om haar initiatief kenbaar te maken en eist schadevergoeding namens haar achterban, getroffen eigenaren en leaserijders van betrokken VW-modellen, desnoods af te dwingen in rechte. DEJF moedigt VW aan een constructieve dialoog met haar aan te gaan om een oplossing te bereiken voor alle betrokkenen.

26 november 2019 – DEJF breidt haar acties uit naar België. Lees het persbericht.

19 september 2019 – DEJF lanceert haar website in Nederland en begint met het registreren van nieuwe participanten. Lees het persbericht.

29 augustus 2019  –  Corpocon, de eerste partij in de Europese Unie die in verband met het dieselschandaal een massaclaim tegen Volkswagen opstartte, ondersteunt de Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF). Orlando Kadir, CEO Corpocon: 

“Ik heb er alle vertrouwen in dat de Stichting Diesel Emissions Justice, met haar zeer ervaren raad van bestuur, raad van toezicht, haar management en de budgetten die haar ter beschikking staan, in staat zal zijn om effectief tegen Volkswagen op te treden. Met zijn allen streven wij naar een rechtvaardige compensatie voor de 8,5 miljoen Europese autobezitters die door Volkswagen zijn gedupeerd. Daarom sluiten Corpocon en haar duizenden participanten zich graag bij de stichting aan opdat wij onze krachten kunnen bundelen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij samen meer bereiken en dat wij erin zullen slagen Volkswagen uiteindelijk verantwoordelijkheid te laten nemen voor haar acties.” 

23 augustus 2019 –  Milieudefensie ondersteunt het initiatief van Stichting Diesel Emissions Justice tegen Volkswagen: 

“Met het dieselschandaal heeft Volkswagen onze gezondheid en het milieu ernstige schade toegebracht. Als gevolg van het dieselschandaal zullen de negatieve gezondheidsgevolgen van de luchtvervuiling alleen maar toenemen, terwijl de extra vervuilende auto’s gewoon blijven doorrijden. Het huidige politieke en juridische systeem heeft de bevolking onvoldoende beschermd tegen de economische belangen van de winstgedreven industrie. Daarom steunt Milieudefensie de juridische actie van de Stichting Diesel Emissions Justice. Milieudefensie wil dat er een fonds wordt ingesteld om het milieu te verbeteren en het verkeer te verduurzamen. Dat is eerlijk en hard nodig na de schade die de industrie heeft aangericht…”

3 july 2019 – Stichting Diesel Emissions Justice wordt opgericht. Het oprichten van een stichting zonder winstoogmerk is een noodzakelijke stap om officieel een collectieve actie tegen Volkswagen op te starten en een eerlijke en toereikende regeling te kunnen treffen voor autobezitters in Europa. 

Te nemen stappen

De strategie van de stichting is als volgt:

De stichting is de spil in de Europese activiteiten in de Volkswagenclaim. De stichting zal Nederlandse en buitenlandse advocaten aansturen.

Na haar lancering op 19 September 2019 zal de stichting binnen en buiten Nederland zo veel mogelijk participanten aantrekken, inclusief professionele exploitanten van wagenparken, om op die manier optimale druk op Volkswagen uit te kunnen oefenen

De stichting zal Volkswagen over haar voornemens informeren, met haar in overleg treden en tegelijkertijd haar processtrategie uitrollen.

De stichting zal in Nederland een collectieve actie opstarten. Doel van deze actie is een of meer verklaringen voor recht te verkrijgen dat kunnen worden gebruikt in vervolgens namens individuele autobezitters te voeren procedures. Om die reden bevat de deelnemingsovereenkomst een volmacht om namens de deelnemer op individuele basis te kunnen procederen.

Daarnaast heeft de stichting de volmacht om vorderingen van individuele participanten in andere jurisdicties uit te procederen. Deze optie wordt relevant als procedures in Nederland alleen onvoldoende blijken om Volkswagen tot een passende regeling te bewegen. Om dit mogelijk te maken zal de stichting nu alvast de vereiste stappen nemen.

Daarnaast behoudt de stichting zich het recht voor haar actie uit te breiden tot andere vormen van schade, waaronder milieuschade.

Hoewel de stichting de voorkeur geeft aan een schikking, is zij zonodig bereid in verschillende jurisdicties tegelijk procedures tegen Volkswagen te voeren. De stichting heeft zich daartoe van voldoende middelen voorzien en heeft in diverse jurisdicties advocaten ingehuurd om haar daarin bij te staan.

We helpen u graag!

Als u hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande e-mail. Of gebruik onze Contactformulier

info@emissionsjustice.com

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren