Sluit u aan bij de claim

Voertuig Informatie
Persoonlijke Informatie
Vul uw e-mail in als u updates over de claim wilt ontvangen.

Ongeldig VIN-nummer
Waar vind ik mijn VIN?
Voer een geldig e-mailadres in
Voer een geldig e-mailadres in

Er zijn vijf belangrijke redenen om u bij de claim aan te sluiten.

  1. Financiële vergoeding. Als u een getroffen voertuig hebt gekocht, heeft u er waarschijnlijk te veel voor betaald en zal u moeite hebben om het tweedehands voor de volledige waarde te verkopen. Het is ook mogelijk dat uw auto minder zuinig is dan was beloofd. Ons doel is er voor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt.
  2. Geen risico. De stichting wil dit proces voor haar deelnemers zo eenvoudig en ongecompliceerd mogelijk maken. Zodra u ons de benodigde informatie over uw getroffen voertuig hebt gegeven en ons hebt gevraagd uw belangen te behartigen, gaan wij voor u aan het werk. Wij zullen uw zaak van begin tot einde kosteloos voor u behandelen, tenzij het ons lukt voor u een vergoeding te krijgen.
  3. Maatschappelijke rechtvaardigheid. Geen enkele persoon of onderneming staat boven de wet, hoe rijk of machtig hij of zij ook is. Volkswagen heeft haar klanten en de overheden ernstig misleid en heeft daarbij – naast grote schade aan het milieu – ook u financiële schade toegebracht. Door u aan te sluiten bij ons initiatief geeft u een signaal af aan Volkswagen en andere ondernemingen dat zij verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun handelen.
  4. Gezondheid. Geschat wordt dat de totale Europese schade die jaarlijks door uitlaatgassen van het wegverkeer wordt veroorzaakt 60 miljard euro bedraagt en dat deze uitlaatgassen verantwoordelijk zijn voor honderdduizenden vroegtijdige sterfgevallen per jaar. NOx-uitstoot uit voertuigen is een belangrijke bron van luchtvervuiling door het verkeer. NOx irriteert de luchtwegen en veroorzaakt ademhalingsproblemen zoals astma, hoesten, verkoudheid en bronchitis. Met name kinderen zijn gevoelig voor de schadelijke effecten van NOx. Met haar gebruik van sjoemelsoftware heeft Volkswagen ook uw gezondheid in gevaar gebracht.
  5. Het Milieu. NOx is een gevaarlijke stikstofhoudende vervuiler die bijdraagt aan zure regen, de opwarming van de aarde, smog en aantasting van de ozonlaag. Het nemen van juridische stappen zal VW en andere bedrijven ervan weerhouden hun winsten boven uw gezondheid en die van de planeet te stellen.

Wie kan zich aansluiten

U kunt zich aansluiten als jouw auto door Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda of Porsche is geproduceerd en:

  • het een 1.2, 1.6 of 2.0 liter dieselvoertuig betreft met motortype EA 189 die is geproduceerd tussen 2008 en 2015, en die u vóór januari 2016 tweedehands of nieuw hebt gekocht dan wel geleased;
  • het een 3.0 liter dieselvoertuig betreft met motortype EA 897 met bouwjaar tussen 2012 en tenminste 2018;
  • het een 1.6 of 2.0 liter dieselvoertuig betreft met motortype EA 288 met bouwjaar tussen 2012 en heden.

Additionele modellen worden mogelijk later toegevoegd als de uitkomst van het onderzoek door de Stichting daartoe aanleiding geeft.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is het niet nodig dat u uw Volkswagen nog steeds in bezit hebt of dat uw leasecontract nog loopt.

Om te weten of u in aanmerking komt, kunt u dit formulier gebruiken. U hebt ook het VIN-nummer van uw auto nodig. Dit nummer is te vinden op de registratiekaart van uw auto of op de aankoopovereenkomst.

Als u een zakelijk wagenpark bezit, kunt u ook in aanmerking komen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar fleetowner@emissionsjustice.com.

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren