KOMT U IN AANMERKING VOOR EEN VERGOEDING?

Voertuig Informatie
Vul uw e-mail in als u updates over de claim wilt ontvangen.

Ongeldig VIN-nummer
Waar vind ik mijn VIN?
Voer een geldig e-mailadres in
Voer een geldig e-mailadres in

Overzicht van het schandaal

0M
Gemanipuleerde Europese voertuigen
$0 B+
Betaald in de VS
~0
VW voertuigen met sjoemelsoftware
0
In Nederland uitbetaald

VW DIESELFRAUDE

De Stichting Diesel Emissions Justice heeft een dagvaarding uitgebracht waarin wordt gesteld dat dat Volkswagen AG zich de afgelopen jaren schuldig heeft gemaakt aan de opzettelijke en systematische emissiemanipulatie in bijna 8,5 miljoen Europese auto’s (van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda en Porsche). Meer specifiek, van 2009 tot en met 2015 installeerde Volkswagen wereldwijd software voor testcyclusherkenning in meer dan 11 miljoen auto’s met motortype EA 189. Deze software staat in de volksmond ook wel bekend als sjoemelsoftware.
Recentelijk is duidelijk geworden dat andere Volkswagen auto’s die in latere jaren zijn gebouwd, ook blijken te zijn uitgerust zijn met deze sjoemelsoftware, inclusief auto’s van de merken Porsche en Audi van het motortype EA 897 en vele auto’s met het latere motortype EA 288 (als opvolger van de EA 189) waarvan aangenomen werd dat deze het probleem verhielpen.

Volkswagen wist dat de voertuigen op de weg veel meer stikstof zouden uitstoten dan wettelijk was toegestaan. Het enige doel van deze sjoemelsoftware was om de NOx-uitstoot tijdens de uitstoottesten te verminderen. Met deze software wilde Volkswagen de autoriteiten om de tuin leiden zodat zij haar auto’s als schoner en zuiniger kon verkopen dan ze waren.

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelde met betrekking tot het motortype EA 189 op 28 november 2017 en 4 december 2018 al vast dat dit gesjoemel opzettelijk en systematisch was en dat Volkswagen zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. In andere continenten heeft Volkswagen al significante schikkingen getroffen. In de Europese Unie en in Nederland heeft Volkswagen dat echter nagelaten, en zelfs “geinfecteerde” auto’s met motortypen EA 288 en EA 897 op de markt bleef brengen.

IMPACT OP GEZONDHEID EN MILIEU

NOx bestaat uit stikstofoxide en stikstofdioxide. Deze gassen zijn een belangrijke bron van luchtvervuiling die bijdragen aan de vorming van smog, zure regen en aan de opwarming van de aarde. De schade aan de ozonlaag die wordt veroorzaakt door NOx is vergelijkbaar met die van chloorfluorkoolstoffen (CFK’s). NOx irriteert de luchtwegen en veroorzaakt ademhalingsproblemen zoals astma, hoesten, verkoudheid en bronchitis. Met name kinderen zijn gevoelig voor de schadelijke effecten van NOx. Vervuiling door het verkeer - waar ook NOx aan bijdraagt - kost Europeanen naar schatting 60 miljard euro per jaar aan gezondheidszorg en is verantwoordelijk voor 500.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar.

Volkswagen heeft wereldwijd een zogenaamd ‘schoon diesel’-imago gepromoot, en doet dat nog steeds, om zo meer auto’s te kunnen verkopen. VW heeft de consument misleid en moet verantwoordelijk worden gehouden voor haar daden.

De kans is groot dat uw voertuig gemanipuleerd is als u in het bezit bent van:
• een 1.2, 1.6 of 2.0 liter dieselvoertuig van het merk Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda of Porsche, geproduceerd tussen 2009 en 2015, motortype EA 189
• een 3.0 liter dieselvoertuig van het merk Volkswagen, Audi of Porsche, met bouwjaar tot tenminste 2018 (motortype EA 897)
• een 1.6 of 2.0 liter dieselvoertuig van het merk Volkswagen, Audi, SEAT, Skoada of Porsche met bouwjaar tussen 2012 tot op heden (motortype EA 288).

Daarnaast wordt er gerapporteerd over andere type motoren die zouden zijn uitgerust met sjoemelsoftware. Mogelijk worden deze betrokken in onze procedure, wij zijn dit momenteel aan het bestuderen.

Behalve dat de installatie van deze software u in de portemonnee raakt, heeft dit ook een veel grotere negatieve invloed op uw gezondheid en omgeving dan u zich ooit had kunnen voorstellen.
In Europa sjoemelde Volkswagen met bijna 8,5 miljoen voertuigen om zo met vervuilende motoren toch door de uitstoottesten te komen. Wereldwijd installeerde Volkswagen AG haar sjoemelsoftware tussen 2009 en 2015 in meer dan 11 miljoen auto’s met motortype EA 189(Volkswagens, Audi’s, SEATs, Skoda’s en Porsches). In Nederland gaat het om minimaal 170.000 auto’s. Daarnaast zijn grote aantallen auto’s verkocht met motortypen EA 897 en EA 288.

In de Verenigde Staten heeft Volkswagen ongeveer 500.000 auto's (met EA 189 motoren) met sjoemelsoftware op de markt gebracht. In dat land kwam Volkswagen met eigenaren, dealers, regelgevende instanties en staten een schadevergoeding van in totaal meer dan 25 miljard dollar overeen. In Europa is echter geen enkele schadevergoeding uitgekeerd, terwijl er in Europa 17 keer meer auto's met deze gemanipuleerde software zijn verkocht dan in de VS. Voor wat betreft auto’s met de motortypen EA 897 en EA 288 is nog geen enkele compensatie betaald.

Als u een Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda of Porsche hebt gekocht of geleased komt u mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding, ook als u auto niet langer least of in bezit hebt. Controleer nu of u in aanmerking komt. Sluit u vandaag nog aan bij de actie en help ons Volkswagen ter verantwoording te roepen.

Uitstoottests

Voordat een voertuig op de Europese markt verkocht mag worden, moet het een serie tests en inspecties doorstaan om vast te stellen dat het voertuig geschikt is voor gebruik en dat het aan de toepasselijke wetgeving voldoet. Deze maatregelen bestaan onder meer uit crashtests, technische keuringen en uitstoottests.

Sinds 1992 is de maximale hoeveelheid toegestane vervuiling door auto-emissies als gevolg van Europese regelgeving gestaag afgenomen. Deze normering, ook wel bekend als de Euro-5 norm, werd in 2009 aangenomen om de consument en het milieu beter te beschermen. Als gevolg van deze regelgeving werd de maximaal toegestane hoeveelheid NOx-uitstoot van dieselvoertuigen drastisch ingeperkt. Door haar sjoemelsoftware in te zetten deed Volkswagen alsof haar voertuigen aan deze normen voldeden terwijl dat in werkelijkheid niet zo was en schond Volkswagen opzettelijk de uitstootnormen. In 2006 werd de Euro-6 norm aangenomen die zelfs striktere NOx-uitstoot normen oplegt.

In 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen opzettelijk de Euro-5 norm overtrad door sjoemelsoftware in haar auto’s van het motortyoe EA 189 te installeren om door de emissie-testen te komen. Zeer recent is het daarnaast duidelijk geworden dat Volkswagen ook de Euro-6 norm met betrekking tot de motortypen EA 897 en EA 288 schendt en aan haar laasrs blijft lappen.

De huidige uitstoottests in Europa vinden plaats in een laboratorium en niet op de weg. De gemanipuleerde software die in de betreffende voertuigen was geïnstalleerd, was geavanceerd genoeg om te bepalen of het voertuig zich in een testomgeving bevond of dat er op de weg werd gereden. Dit ‘merkte’ de software aan de diverse omstandigheden, zoals de beweging van de wielen, het stuurwiel en het gaspedaal.

Wanneer de sjoemelsoftware signaleerde dat het voertuig zich in een testomgeving bevond, werd er binnen de motor een klep gemanipuleerd om gas opnieuw door de motor te laten circuleren en zo de NOx-uitstoot tot binnen de toegestane normen te brengen. Volkswagen heeft zelf toegegeven dat het verschil in NOx-uitstoot tussen in deze verschillende instellingen “aanzienlijk” was. In de Verenigde Staten heeft het Milieubeschermingsagentschap vastgesteld dat de NOx-uitstoot op de weg 10 tot 40 keer hoger was dan in de testomgeving.

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren