GETROFFEN MERCEDES-DIESELMODELLEN

A Class (2009-2019), B Class (2009-2019), C Class (2009-2019), CLA (2009-2019), CITAN (2009-2019), GLA (2009-2019), CLS Class (2009-2019), E Class (2009-2019), G Class (2009-2019), GLC (2009-2019), GLE (2009-2019), GLK (2009-2019), GLS 350D (2009-2019), M Class (2009-2019), ML (2009-2019), S Class (2009-2019), SLK (2009-2019), SPRINTER (2009-2019), V Class (2009-2019), VITO (2009-2019)

Deze lijst kan nog geüpdatet worden omdat de onderzoeken van de Stichting nog steeds lopen.

WIE KUNNEN ER MEEDOEN?

U kunt deelnemen aan de claim als u een eigenaar, lease-rijder of wagenparkbezitter bent van (het gros van) de Mercedes-modellen die ofwel Euro norm 5 of 6 zijn goedgekeurd, en in de periode tussen 1 januari 2009 en eind 2019 zijn gefabriceerd.

Om mee te kunnen doen met onze claim, is het niet nodig dat u uw auto nu nog steeds in bezit heeft, of dat u de auto nog steeds leaset.

KOMT U IN AANMERKING VOOR EEN VERGOEDING?

Voertuig Informatie

Ongeldig VIN-nummer
Waar vind ik mijn VIN?

Persoonlijke Informatie

Voer een geldig e-mailadres in
Voer een geldig e-mailadres in

Vul uw e-mail in als u updates over de claim wilt ontvangen. Lees ons Privacybeleid

DE ZAAK TEGEN MERCEDES BENZ

Tussen 2009 en 2015 installeerde Volkswagen AG wereldwijd haar sjoemelsoftware in meer dan 11 miljoen auto’s met motortype EA 189. Volkswagen heeft wereldwijd een zogenaamd ‘schoon diesel’-imago gepromoot, en doet dat nog steeds, om zo auto’s tegen hoge prijzen te verkopen.

In de Verenigde Staten heeft de Environmental Protection Agency vastgesteld dat de NOx-uitstoot tot 40 keer hoger was wanneer gemanipuleerde voertuigen zich niet in de testmodus bevonden. Volkswagen gaf zelf toe dat het niveau van NOx-emissies in deze verschillende modi “merkbaar” was.

Met dit onethische gedrag misleidde autobedrijven de autoriteiten en schilderden ze hun auto als schoner en efficiënter af dan ze in werkelijkheid waren.

Naast de impact die dit heeft op uw portemonnee, heeft dit nadelige gevolgen voor uw gezondheid en voor het milieu. Met haar onethische gedrag heeft VW zich schuldig gemaakt aan consumentenbedrog. VW heeft de consument misleid en moet verantwoordelijk worden gehouden voor haar daden.

De reactie van Volkswagen in de Verenigde Staten
In de Verenigde Staten heeft Volkswagen ongeveer 500.000 auto’s (met EA 189 motoren) met sjoemelsoftware op de markt gebracht. Volkswagen heeft deze fout in de Verenigde Staten toegegeven, en kwam een schadevergoeding overheen van in totaal meer dan 25 miljard dollar met eigenaren, dealers, toezichthouders en staten.

De reactie van Volkswagen in Europa
In 2015 werd bekend dat Volkswagen opzettelijk de Euro 5 norm heeft overtreden door sjoemelsoftware te installeren, zodat haar voertuigen uitgerust met EA 189-motoren de emissietesten zouden kunnen doorstaan.

Zeer recentelijk is gebleken dat Volkswagen ook heeft valsgespeeld, en nog steeds valsspeelt met betrekking tot de Euro 6 norm. Dit betreft Porsche en Audi voertuigen, uitgerust met een EA 897-dieselmotor en andere VW voertuigen met de EA 288-motor, als opvolger van de EA 189-motoren. Daarom heeft de DEJF de reikwijdte van onze actie vergroot, en daarmee ook de registratie geopend voor Volkswagen-auto’s met een EA 288 of EA 897 motor. De ontwikkelingen rondom de EA 288 en EA 897 worden in Duitsland ook wel ‘Dieselgate 2.0’ genoemd. Het illustreert dat de zaak nog lang niet voorbij is.

Ondanks het feit dat er geen verschil bestaat tussen de getroffen voertuigen in Amerika en in Europa, heeft Volkswagen geweigerd de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de schade die zij bij Europese consumenten heeft veroorzaakt. In Europa is nog steeds geen schadevergoeding uitgekeerd aan Volkswagen-eigenaren, ongeacht of zij een voertuig met het motortype EA 189, EA 288 of EA 897 reden.

Case study: Nederland
In Nederland gaat het om minimaal 170.000 getroffen auto’s. De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelde met betrekking tot het motortype EA 189 op 28 november 2017 en 4 december 2018 al vast dat dit gesjoemel opzettelijk en systematisch was en dat Volkswagen zich schuldig heeft gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. In andere continenten heeft Volkswagen al significante schikkingen getroffen. In de Europese Unie en in Nederland heeft Volkswagen dat echter nagelaten, en bleef het zelfs “geïnfecteerde” auto’s met motortypen EA 288 en EA 897 op de markt brengen.

Wat wij doen
Als een grote internationale onderneming, leunt Volkswagen op het feit dat een individu niet de middelen heeft om haar onrechtmatig gedrag aan te vechten. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, is tot dusver de wetgeving voor het collectieve verhaal in Europa zeer gefragmenteerd geweest, waarvan Volkswagen kon profiteren. Via de WAMCA-wetgeving in Nederland, vertegenwoordigt de DEJF nu alle gedupeerde Europeanen, en heeft zij Volkswagen en aanverwante partijen voor hun wangedrag in rechte betrokken.

Stichting Diesel Emissions Justice heeft in maart 2020 in Nederland een dagvaarding uitgebracht, waarin het stelt dat Volkswagen AG systematisch ten minste 8.5 miljoen Europese voertuigen heeft gemanipuleerd om emissietesten te doorstaan – 17 keer zoveel als in de Verenigde Staten, inclusief voertuigen geproduceerd door Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda en Porsche. Concreet beweren we dat VW sinds 2009 sjoemelsoftware heeft geïnstalleerd in meer dan 11 miljoen auto’s wereldwijd met de motortypes EA 189, EA 288 en EA 897.

HUIDIGE STATUS

Emissions Justice heeft in hoger beroep haar memorie van grieven genomen Op 16 mei 2024 vindt een zitting plaats. In dit hoger beroep komt Emissions Justice op tegen het oordeel van de rechtbank dat het nieuwe collectieve actieregime (de WAMCA) niet toepasselijk is.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

 • Op 13 maart 2020 bracht Stichting Diesel Emission Justice de dagvaarding uit tegen Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda, Seat, Robert Bosch, de Nederlandse importeur Pon en de Nederlandse autodealers.
 • De gedaagden in de procedure verschenen op 10 juni 2020 bij de rechtbank Amsterdam.
 • Op 17 juni 2020 wierp Stichting Car Claim een incident tot tussenkomst en voeging op en verzocht zij om aanhouding van de procedure van Emissions Justice.
 • Op 27 juli 2020 voerde Emissions Justice schriftelijk verweer tegen de vorderingen van Stichting Car Claim.
 • Op 18 januari 2021 vond een regiezitting plaats. Partijen werden in de gelegenheid gesteld om zich te uiten over de voortgang van de procedure.
 • Op 3 maart 2021 heeft de rechtbank de incidentele vorderingen van Stichting Car Claim afgewezen.
 • Op 3 maart 2021 stelde de rechtbank de procesorde vast. De procesorde is hier te vinden. De eerste fase van de procedure heeft betrekking op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam en de toepasselijkheid van het (nieuwe) collectieve actie recht, de WAMCA.
 • Op 26 mei 2021 voerden de gedaagden schriftelijk verweer tegen de bevoegdheid van de rechter en toepasselijkheid de WAMCA.
 • Op 15 en 16 februari 2022 vond een zitting plaats over de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam en de toepasselijkheid van de WAMCA.
 • Op 30 maart 2022 wees de rechtbank Amsterdam vonnis over deze onderwerpen. Het vonnis is hier te vinden. De rechtbank oordeelde kort samengevat dat zij wel rechtsmacht heeft ten aanzien van autobezitters die in Nederland hun auto hebben gekocht, maar niet ten aanzien van autobezitters die hun auto van een niet-Nederlandse dealer hebben gekocht. Ook oordeelde de rechtbank dat de WAMCA niet van toepassing is. Dat betekent dat Emissions Justice wel een verklaring voor recht kan vorderen over (onder meer) de ontoelaatbaarheid van de sjoemelsoftware, maar in deze procedure geen schade kan vorderen. Deze schadevorderingen zouden in afzonderlijke procedures moeten worden afgehandeld.
 • Op 29 juni 2022 stelde Emissions Justice bij het Gerechtshof Amsterdam tussentijds hoger beroep in tegen het vonnis van 30 maart 2022. De reden is dat Emissions Justice het niet eens is met de beslissing over de toepasselijkheid van de WAMCA.
 • De rechtbank heeft de procedure in eerste aanleg aangehouden in afwachting van de uitkomst in het hoger beroep.
 • Op 6 december 2022 diende Emissions Justice de gronden van het hoger beroep (memorie van grieven). De gedaagden dienden op 14 februari 2023 hun memorie van antwoord. Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda en Seat tekenden zelf ook hoger beroep aan tegen het vonnis van 30 maart 2022. Emissions Justice reageerde schriftelijk op 25 april 2023 en trok om praktische redenen haar vorderingen tegen Bosch.
 • Op 16 mei 2024 vond de zitting bij het gerechtshof plaats. De uitspraak over de toepasselijkheid van de WAMCA en de internationale bevoegdheid wordt in augustus 2024 verwacht.

Procedure in België

 • Op 16 november 2023 legde de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel een procedurekalender op. De Stichting moet tegen 29 februari 2024 een bijgewerkte versie van alle vorderingen indienen. Daarna is het aan de gedaagden om een conclusie neer te leggen tegen 1 juli 2024 (Volkswagen et al.) en 2 september 2024 (Bosch en D’Ieteren). De Stichting kan reageren tegen 2 december 2024. De gedaagden kunnen reageren tegen 3 maart 2025 (Volkswagen c.s.) en 5 mei 2025 (Bosch en D’Ieteren). De Stichting kan haar laatste conclusie indienen tegen 5 augustus 2025. De gedaagden kunnen dit doen tegen 5 november 2025 (Volkswagen c.s.) en 5 januari 2026 (Bosch en D’Ieteren).De zaak staat te pleiten op 9 en 16 maart 2026.

Procedure in Frankrijk

 • Op 7 september 2020 heeft de Stichting een procedure ingeleid bij de rechtbank van Soissons, Frankrijk, tegen onder andere Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche en Robert Bosch. Het doel van deze procedure is het veiligstellen van de belangen van de Franse autobezitters die deelnemen aan de acties van de Stichting. Ondanks het vertragende procedurele gedrag van verweerders, blijft de Stichting bij haar doel om een beslissing ten gronde te verkrijgen waarin de schuld van de betrokken autofabrikanten en het recht van slachtoffers op schadevergoeding worden erkend. In feite antwoordt de Stichting onmiddellijk en elke keer op de verschillende procedurele bezwaren die verweerders aanvoeren (en vervolgens soms weer intrekken) om de voortgang van de procedure te belemmeren. De volgende procedurezitting met betrekking tot de schriftelijke uitwisselingen over deze bezwaren is gepland voor 18 januari 2023 voor de rechtbank van Soissons.

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren