De claim

Met haar wangedrag heeft Volkswagen AG grote schade toegebracht aan haar afnemers en aan het milieu. In de Verenigde Staten heeft Volkswagen haar verantwoordelijkheid voor haar wangedrag genomen. In Europa heeft Volkswagen dit echter nagelaten.

In de Verenigde Staten was Volkswagen AG bereid meer dan 25 miljard dollar aan schadevergoeding te betalen aan autobezitters, milieu-instanties, staten en dealers. Daarnaast bood Volkswagen aan om ongeveer 500.000 vervuilende voertuigen terug te kopen. De schade in Europa is echter nog veel groter, omdat hier voor alleen al van de auto’s met motortype EA 189, zo’n 8,5 miljoen voertuigen verkocht zijn, vergeleken met zo’n 500.000 voertuigen in de Verenigde Staten. Toch heeft Volkswagen juist hier nagelaten schadevergoeding of een terugkoopregeling aan te bieden. Integendeel, Volkswagen is gewoon doorgegaan met het op de markt brengen van auto’s met sjoemelsoftware, terwijl ze dat gelijkertijd hardnekkig ontkent.

Stichting Diesel Emissions Justice bereidt juridische procedures voor om Volkswagen AG namens de getroffen Europese eigenaren en lessees voor de gevolgen van dit schandaal aansprakelijk te stellen en een adequate vergoeding voor hen te verkrijgen.

Het doel van deze stichting is te voorkomen dat de consumenten en professionele klanten van Volkswagen met de kosten van dit schandaal worden opgezadeld, en om het milieu te beschermen. Het staat vast dat Volkswagen haar gemanipuleerde software in 8,5 miljoen voertuigen installeerde om zo te doen voorkomen dat ze aan de Euro 5 en 6 normering voldeden. Deze voertuigen voldeden niet aan de normen waaronder ze in Nederland en de Europese Unie geregistreerd en verkocht mogen worden en dat doen ze nog steeds niet.

Als Nederlandse stichting, zijn we in Nederland begonnen met het starten van de juridische procedure opstarten met als uiteindelijk doel om voor alle Europese gedupeerden met Volkswagen AG en de aan haar verbonden bedrijven tot een collectieve regeling te komen die redelijk en acceptabel is voor alle gedupeerden.  Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een schikking die strekt tot betaling van een deel van de aankoopprijs, vervanging van uw auto voor een nieuwe, vergoeding van de waardevermindering van uw voertuig alsmede andere gerelateerde kosten, het verwijderen van de sjoemelsoftware en een vergoeding van de kosten die gemaakt worden om de juridische procedures te kunnen voeren.

Daarnaast hebben wij in diverse landen in de Europese Unie advocaten in de arm genomen om de belangen van niet-Nederlandse autobezitters in hun eigen land te behartigen, mocht Volkswagen niet bereid zijn naar de onderhandelingstafel te komen. Door in diverse Europese landen een processtrategie uit te rollen kan onze stichting meer druk op Volkswagen en haar dochterondernemingen zetten dan welke andere claimstichting dan ook.

U kunt gratis deelnemen. U bent niets verschuldigd tenzij het ons lukt compensatie te verkrijgen.

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren