Stichting Diesel Emissions Justice

1. Verwerkingsverantwoordelijke en contact

Dit is het privacy statement van de Stichting Diesel Emissions Justice (hierna ook “de Stichting”, of “wij”) (KvK-nummer: 75260425), gevestigd te (1016 BX) Amsterdam aan de Herengracht 282. De Stichting hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens van Deelnemers die met de Stichting een Deelnemingsovereenkomst hebben gesloten met het oog op het door de Stichting behartigen van de belangen van gedupeerden die schade lijden of hebben geleden als gevolg van handelen of nalaten van één of meer ondernemingen, die hieronder staan opgesomd, als gevolg van het zogenaamde Dieselschandaal. Het privacy statement omschrijft ook welke rechten u, als betrokkene, hebt.

Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). De Stichting Diesel Emission Justice is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Diesel Emissions Justice, kunt u contact opnemen met: legal@emissionsjustice.com.

Een pdf van dit privacy statement kunt u downloaden en printen.

2. Verwerking van persoonsgegevens

De Stichting Diesel Emissions Justice verwerkt de volgende persoonsgegevens van Deelnemers aan de Deelnemingsovereenkomst:

  • NAW (naam-, adres-, en woonplaats) gegevens en contactgegevens;
  • Chassisnummer of voertuig identificatienummer;
  • Bewijsstukken omtrent uw eigendom en/of gebruiksrechten van de auto en uw schade;
  • Een officiële kopie van uw identiteitsbewijs (een rijbewijs, paspoort, ID-kaart – zorg aub dat het BSN wordt afgeschermd);
  • Betaal- en bankgegevens;
  • Alle overige persoonsgegevens en bewijsstukken die u ons verstrekt of waarvan de verwerking vereist of noodzakelijk is met het oog op onderhandelingen en het voeren van gerechtelijke procedures.

De Stichting verwerkt deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de met u gesloten Deelnemingsovereenkomst. Daarin stelt u schade te hebben geleden als gevolg van het kopen of in eigendom of lease hebben van een auto waarvan op bedrieglijke wijze de software is gemanipuleerd en die is gefabriceerd door een van de volgende ondernemingen:

  • Volkswagen AG en/of een van de andere verantwoordelijke partijen (zoals SEAT, Skoda, Porsche en Audi);
  • Fiat Chrysler Automobiles N.V. en/of een van de andere verantwoordelijke partijen (zoals Fiat, Fiat Professional, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, RAM en Suzuki);
  • Daimler AG en/of een van de andere verantwoordelijke partijen (zoals Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Maybach, Smart, Freightliner en Fuso); en/of
  • een andere verantwoordelijke partij.

Door het sluiten van de Deelnemingsovereenkomst machtigt u de Stichting om mede namens u juridische procedures te voeren tegen deze partijen en/of schikkingen te treffen. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Daarnaast gebruikt de Stichting uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan (wettelijke) verplichtingen om zich te vergewissen van de identiteit van Deelnemers.

Wanneer u onze website, bereikbaar via www.emissionsjustice.com, bezoekt, hebben wij bepaalde informatie nodig om de Website te kunnen laten functioneren en voor beveiligingsdoeleinden. Het betreft onder meer gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken en uw IP-adres. We gebruiken uw locatie om adresgegevens automatisch aan te vullen. De grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met u.

U kunt zich aanmelden voor nieuwsbrieven van de Stichting. Hiervoor verwerken wij uw e-mailadres. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden. 

3. Bewaartermijnen

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Deelnemingsovereenkomst en het afwikkelen van de juridische procedure(s) en/of schikkingen.

Als u zich terugtrekt uit de Deelnemingsovereenkomst, zullen wij alle persoonsgegevens verwijderen die aan de Deelnemingsovereenkomst gekoppeld zijn. Wij kunnen anonieme gegevens, zoals het merk en type van uw auto, bewaren voor statistische doeleinden.

4. (Categorieën) ontvangers

De Stichting deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden. Zo kan de Stichting de persoonsgegevens van Deelnemers delen met haar advocaten, wederpartijen, procesfinanciers, deskundigen, rechterlijke instanties, deurwaarders en vergelijkbare partijen.

In andere dan de hiervoor genoemde gevallen deelt de Stichting uw persoonsgegevens alleen met derde partijen wanneer u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, om aan (wettelijke) verplichtingen te voldoen of indien dit nodig is ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Stichting of derden.

5. Doorgifte naar derde landen

Uw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EU/EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EU/EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-U.S. Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn te vinden op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

6. Cookies

Via onze website www.emissionsjustice.com wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan onze website op uw computer, smartphone of ander apparaat worden opgeslagen. Cookies helpen ons bij het laten functioneren, analyseren en personaliseren van de website. Cookies onthouden gegevens van uw vorige bezoek aan de website zodat de site beter werkt en voor u relevantere informatie toont. We maken ook gebruik van vergelijkbare technieken, zoals web beacons en pixels.

Cookies geven ons geen toegang tot uw computer, smartphone of andere apparaat en geven ons ook geen toegang tot andere informatie dan waarvoor u toestemming geeft. Wij geven u de keuze om cookies te accepteren of weigeren, met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy. Daarnaast kunt u ook uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren. Hierdoor kan het zijn dat onze website niet meer volledig functioneert.

De Stichting maakt gebruik van de volgende first party cookies, die door ons worden geplaatst:

Cookie

Categorie

Levensduur

Beschrijving

PHPSESSID

Functioneel

Tot u de browser sluit

Om informatie bij te houden over uw bezoek aan de website en de kernfunctionaliteit van de website mogelijk te maken. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie en wordt slechts bewaard voor de duur van uw bezoek.

wordpress_test_cookie

Functioneel

Tot u de browser sluit

Een test die wordt uitgevoerd om te zien of cookies zijn ingeschakeld in uw browser.

pll_language

Functioneel

Tot u de browser sluit

Om de taalselectie van de gebruiker op de site bij te houden.

munpetsval

Functioneel

30 dagen

Om informatie bij te houden over uw bezoek aan de website. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.

De Stichting maakt gebruik van de volgende cookies van derde partijen, die door derden worden geplaatst:

Cookie

Categorie

Levensduur

Beschrijving

_ga

Analytisch

2 jaren

Wij gebruiken Google Analytics software om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Dit doen we om er zeker van te zijn dat de site voldoet aan de behoeften van de gebruikers en om ons te helpen verbeteringen aan te brengen. We hebben ervoor gekozen om IP-informatie te anonimiseren en onze analysegegevens met niemand te delen. Google Analytics slaat de volgende informatie op: de pagina’s die u op de site bezoekt, hoe lang u op elke pagina doorbrengt, hoe u op de site bent gekomen, en waar u op klikt terwijl u de site bezoekt. Voor meer informatie over cookies van Google Analytics, kunt u terecht op de websites van Google Analytics of kunt u het Privacybeleid van Google bekijken.

_gat_gtag_UA_

143433 513_1

Analytisch

10 minuten

Google Analytics cookie – zie hierboven (gebruikt om het aantal aanvragen te beperken).

_gat

Analytisch

10 minuten

Google Analytics cookie – zie hierboven (gebruikt om het aantal aanvragen te beperken).

_gid

Analytisch

24 uren

Google Analytics cookie – zie hierboven (gebruikt om bezoekers te onderscheiden).

test_cookie

Functioneel

24 uren

Wordt gebruikt om te controleren of de browser cookies ondersteunt.

__cfduid

Functioneel

12 maanden

Wordt gebruikt om netwerkbronnen te maximaliseren, verkeer te beheren en de sites van klanten te beschermen tegen kwaadwillig verkeer.

_fbp

Tracking

90 dagen

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren en gericht advertenties te tonen.

vuid

Tracking

730 dagen

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s er zijn gelezen.

fr

Tracking

90 dagen

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren.

_gcl_au

Tracking

90 dagen

Gebruikt door Google AdSense voor het experimenteren met de efficiëntie van advertenties op verschillende websites die gebruik maken van hun diensten.

tr

Tracking

Tot u de browser sluit

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren.

rc::a

Tracking

Persistente cookies worden verwijderd vanaf de vervaldatum of totdat de gebruiker de cookie verwijdert

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten te kunnen maken over het gebruik van de website.

rc::b / rc::c

Tracking

Tot u de broswer sluit

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

collect

Tracking

Tot u de broswer sluit

Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker over apparaten en marketingkanalen heen.

IDE

Tracking

390 dagen

Deze cookie bevat informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en de reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de website bezocht.

muxData

Functioneel

20 jaren

Deze cookie wordt gebruikt in de context van een videospeler, zodat als de bezoeker wordt onderbroken tijdens het bekijken van video-inhoud, de cookie onthoudt waar de video te starten wanneer de bezoeker de video opnieuw laadt.

bid_1_password_

protected_auth

Functioneel

Tot u de browser sluit

Registreert of de bezoeker met succes het wachtwoord heeft ingevoerd om de website te bekijken, zodat hij het wachtwoord niet op elke pagina opnieuw hoeft in te voeren.

_JAR

Tracking

19 dagen

Deze cookie bevat informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en de reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de website bezocht.

NID

Tracking

6 maanden

Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

loglevel

Tracking

Persistente cookies worden verwijderd vanaf de vervaldatum of totdat de gebruiker de cookie verwijdert

Verzamelt gegevens over de interactie van bezoekers met de video-inhoud van de website. Deze gegevens worden gebruikt om de video-inhoud van de website relevanter te maken voor de bezoeker

pagead/1p-conversion/gtm.js

Tracking

Tot u de browser sluit

Wordt gebruikt om het gedrag van gebruikers op de website te volgen.

7. Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons vragen de verwerking te beperken, de persoonsgegevens over te dragen en heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via legal@emissionsjustice.com. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap).

8. Beveiliging

De Stichting treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijziging

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 25 oktober 2019. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u dan ook het privacy statement regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit privacy statement, volgt een duidelijke kennisgeving.

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren