GETROFFEN MERCEDES-DIESELMODELLEN

A Class (2009-2019), B Class (2009-2019), C Class (2009-2019), CLA (2009-2019), CITAN (2009-2019), GLA (2009-2019), CLS Class (2009-2019), E Class (2009-2019), G Class (2009-2019), GLC (2009-2019), GLE (2009-2019), GLK (2009-2019), GLS 350D (2009-2019), M Class (2009-2019), ML (2009-2019), S Class (2009-2019), SLK (2009-2019), SPRINTER (2009-2019), V Class (2009-2019), VITO (2009-2019)

Deze lijst kan nog geüpdatet worden omdat de onderzoeken van de Stichting nog steeds lopen.

WIE KUNNEN ER MEEDOEN?

U kunt deelnemen aan de claim als u een eigenaar, lease-rijder of wagenparkbezitter bent van (het gros van) de Mercedes-modellen die ofwel Euro norm 5 of 6 zijn goedgekeurd, en in de periode tussen 1 januari 2009 en eind 2019 zijn gefabriceerd.

Om mee te kunnen doen met onze claim, is het niet nodig dat u uw auto nu nog steeds in bezit heeft, of dat u de auto nog steeds leaset.

KOMT U IN AANMERKING VOOR EEN VERGOEDING?

Voertuig Informatie

Ongeldig VIN-nummer
Waar vind ik mijn VIN?

Persoonlijke Informatie

Voer een geldig e-mailadres in
Voer een geldig e-mailadres in

Vul uw e-mail in als u updates over de claim wilt ontvangen. Lees ons Privacybeleid

DE ZAAK TEGEN MERCEDES BENZ

De procedure tegen Renault

Tussen 2009 en 2019 installeerden Renault en haar dochtervennootschap Dacia illegale manipulatie-instrumenten in al hun Euro 5 en Euro 6 diesel auto’s. Deze sjoemelsoftware zorgde ervoor dat de auto’s in de typegoedkeuringstest aan de Europese uitstootnormen voldeden. In normale rijomstandigheden daarentegen, overschreden deze auto’s op grove wijze de NOx normen. Dat doen zij dat nog steeds.

De auto’s van Renault en Dacia voeren de Europese ranglijsten aan waar het gaat om NOx vervuiling. De Franse openbare aanklager heeft recent een strafrechtelijke aanklacht tegen Renault ingediend in verband met haar rol in het Diesel schandaal.

Renault deed dit uit puur financiële overwegingen. De sjoemelsoftware schakelde de emissiereductiesystemen onder de meeste rijomstandigheden vergaand terug of schakelde die zelfs geheel af. Zo kon Renault zich de kosten van een behoorlijk functionerend emissiereductie systeem besparen. Dat leverde haar veel geld op. Renault’s inferieure systeem voldeed echter bij lange na niet aan de geldende wetgeving. Volgens Renault zelf zou haar emissiereductie systeem – als dit onder normale rijomstandigheden wel behoorlijk zou werken – de motoren van de auto’s behoorlijk schaden.

Een van de manipulatievoorzieningen was een zogenaamd ‘temperatuurvenster’. Wanneer de buitentemperatuur onder de 17 graden of boven de 35 graden Celsius valt wordt de werking van het Exhaust Gas Recirculation (EGR) systeem in ernstige mate beperkt. In Nederland betekent dit dat de EGR gedurende een groot deel van het jaar aanzienlijk is beperkt of zelfs geheel afgeschakeld. Andere manipulatie-instrumenten beperken de effectiviteit van Renault’s emissiereductie systeem nog verder. Het resultaat is dat de dieselauto’s van Renault en Dacia de normen tot wel 16 keer overschrijden.

De reactie van Renault

Door deze auto’s actief aan te prijzen en te verkopen heeft Renault grote schade aangericht bij haar klanten. Ondertussen is de markt voor diesel auto’s ingestort en is de waarde van de auto’s aanzienlijk verminderd. Naast de invloed op uw portemonnee heeft het gesjoemel met de uitstootnormen ernstige schade opgeleverd voor het milieu en de volksgezondheid. Renault – dat zichzelf als een “groen” en ethisch bedrijf presenteert – is zich echter nog steeds van geen kwaad bewust. De Stichting zet zich ervoor in Renault ter verantwoording te roepen.

Wat wij doen

Individuele Autobezitters beschikken niet over de middelen om grote internationale ondernemingen als Renault ter verantwoording te roepen. Dat leidt er vaak toe dat grote ondernemingen vrijuit gaan en hun klanten uiteindelijk de gevolgen van hun handelen moeten dragen. Die gevolgen zijn onder meer een lagere verkoopwaarde op de tweedehandsmarkt en hogere onderhoudskosten. Met de komst van de WAMCA-wetgeving in Nederland kan de Stichting nu echter voor alle gedupeerde auto eigenaren een collectieve schadevordering instellen. Op die manier zij uw schade verhalen zonder dat u daarbij een risico loopt.

De Stichting heeft inmiddels procedures opgestart tegen vier grote autoconglomeraten. Daarmee heeft de Stichting een flinke ervaring opgedaan in het aantonen van aanwezigheid van manipulatievoorzieningen en het identificeren van getroffen voertuigen. Dit maakt de Stichting de aangewezen partij om uw behangen te behartigen.

Zaakinformatie

De zaak is aanhangig bij de rechtbank Amsterdam en geregistreerd onder zaaknummer C/13/710434 HA ZA 21-1030. De gedaagden in de procedure zijn Renault S.A., Renault S.A.S., Automobile Dacia S.A., Renault-Nissan B.V., Renault Nederland N.V. en 76 Nederlandse Renault en Dacia autodealers. Een lijst van alle bij de procedure betrokken autodealers vindt u hier.

HUIDIGE STATUS

Op 8 december 2022 zal een zitting plaatsvinden in de Rechtbank Amsterdam over de volgende onderwerpen: de bevoegdheid de rechtbank Amsterdam, welke collectieve actieregeling van toepassing is en of de stichtingen voldoende representatief zijn.

SAMENVATTING VAN DE PROCEDURE TEGEN RENAULT EN DACIA

  • Op 25 november 2021 heeft Emissions Justice een dagvaarding uitgebracht tegen Renault S.A, Renault S.A.S., Automobile Dacia S.A., Renault-Nissan B.V., Renault Nederland N.V. en 76 Nederlandse autodealers van Renault en Dacia. De dagvaarding vindt u hier. Eerder, op 25 juni 2021, had Emissions Justice de rechtbank Amsterdam verzocht om verlenging van de termijn waarbinnen Emissions Justice ook een collectieve actie kan starten tegen Renault en Dacia. Emissions Justice moest dat doen omdat een andere stichting, Stichting Emission Claim, al een collectieve actie tegen hen was begonnen. De rechtbank Amsterdam wees het verzoek van Emissions Justice toe en verlengde de termijn met drie maanden. De beslissing vindt u hier. Stichting Car Claim, een andere belangenbehartiger, vroeg ook om verlenging en kreeg die ook.
  • Op 29 december 2021 verschenen Renault en Dacia in de procedure. De autodealers, op één na, zijn echter niet verschenen in de procedure en de rechtbank heeft tegen hen verstek verleend.
  • Op 23 maart 2022 heeft de rechtbank de procesorde vastgesteld. De procesorde vindt u hier. De eerste fase van de procedure zal gaan over de bevoegdheid de rechtbank Amsterdam, welk collectieve actie regime van toepassing is en of de stichtingen voldoende representatief zijn.
  • Op 13 juli 2022 hebben Renault en Dacia schriftelijk hun verweer voor de eerste fase van de procedure ingediend waarin zij de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam en de toepasselijkheid van de WAMCA betwisten.
  • Op 19 oktober 2022 zijn de autodealers in de procedure verschenen en hebben zij tevens een verweer ingediend over de onderwerpen van de eerste fase van de procedure.
  • Op 8 december 2022 heeft er een zitting plaatsgevonden waarin partijen in de gelegenheid werden gesteld om zich te uit te laten over de rechtsmacht van de Rechtbank Amsterdam, de toepasselijkheid van de WAMCA en of de achterban van Emissions Justice en de andere stichtingen van voldoende omvang is om representatief te zijn. De uitspraak van 1 februari 2023 vindt u hier. Kort samengevat oordeelde de rechtbank dat zij rechtsmacht heeft, dat de achterban van Emissions Justice en de andere stichtingen van voldoende omvang is en dat de WAMCA niet van toepassing is.
  • Renault en Dacia dienden op 26 april 2023 een conclusie van antwoord in. Deze ging over de ontvankelijkheid van Emissions Justice en het toepasselijke recht.
  • De mondelinge behandeling over deze onderwerpen staat gepland op 29 januari 2024.

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren