FAQ

1. KAN IK MEEDOEN?

U kunt zich in ieder gevalbij de stichting aansluiten als u in Nederland een auto met sjoemelsoftware hebt gekocht of geleased. Daarnaast hebben wij in diverse andere landen in Europa advocaten in de arm genomen om de belangen van gedupeerden in die landen te behartigen. Voor elk van die landen zal de stichting een afzonderlijke website opstarten. Meer informatie over de landen waarin wij actief zullen worden volgt spoedig.

Als u uw auto met sjoemelsoftware in Nederland hebt gekocht, Klik dan hier om te bekijken of u kunt meedoen.

Kort gezegd komt u waarschijnlijk in aanmerking als u een 1.2, 1.6 of 2.0 liter dieselauto van Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda of Porsche hebt gekocht of geleast die in de periode 2009 tot en met 2015 is gebouwd. Als u voor uw bedrijf een wagenpark hebt of had kunt u ook in aanmerking komen. Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Dan helpen we u graag verder.

2. WAT KOST HET OM MEE TE DOEN?

Een procesfinancier bekostigt alle activiteiten van de stichting inclusief de procedures bij de rechter. Daardoor hoeft u zelf geen kosten te maken om uw rechten geldend te maken. Als het de stichting niet lukt om compensatie voor u te verkrijgen, betaalt u niets en verliest de financier zijn investering en betaalt alle kosten. In ruil voor dit risico heeft de de financier recht op een vergoeding van maximaal 27,5% (inclusief BTW, indien van toepassing) van de gerealiseerde opbrengst. Dat percentage kan overigens ook lager uitvallen, afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals tijdsduur en complexiteit van de procedure.

3. WAT MOET IK DOEN?

Sluit u aan bij onze actie en ga akkoord met de deelnemingsvoorwaarden. Hiervoor vult u online aanmeldingsformulier in. Klik hier om u aan te melden.

Indien u de deelnemingsovereenkomst wilt raadplegen, kunt u hier klikken.

4. WAT IS DE STICHTING DIESEL EMISSIONS JUSTICE?

De stichting Diesel Emissions Justice is een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk. Als stichting kunnen wij een collectieve actie instellen in Nederland tegen Volkswagen Skoda, Audi, Porsche, SEAT en andere betrokkenen. De stichting zet zich in voor compensatie voor alle getroffen Europese autobezitters. De stichting wordt gesteund door een professionele procesfinancier en door Corpocon Legal BV. Zij werkt al jaren aan dit dossier en wordt gesteund door duizenden Nederlandse deelnemers. Het doel van de stichting is om procedures in meerdere landen te mogelijk te maken en hiermee maximale druk op de verantwoordelijken te zetten. Dat alles met maar een doel voor ogen: compensatie voor gedupeerde autobezitters.

5. WAT MAAKT DE STICHTING ANDERS DAN ANDERE INITIATIEVEN?

Er zijn meer partijen die zich inzetten voor compensatie door Volkswagen. Sommige zijn al vijf jaar bezig, maar hebben nog geen resultaat geboekt. Ondertussen geeft Volkswagen geen thuis. De stichting gelooft dat alleen een aanpak in meerdere landen tegelijk tot een oplossing zal leiden. Die internationale aanpak maakt de stichting anders dan alle andere initiatieven. Omdat deze aanpak veel kostbaarder is, kan de vergoeding voor de financier bij succes verhoudingsgewijs wat hoger uitvallen.

6. MAAKT HET UIT OF IK AL BIJ EEN ANDERE STICHTING BEN AANGESLOTEN?

U bent altijd vrij om uzelf bij onze stichting aan te sluiten. Wij raden u echter niet aan om aan meer dan een stichting tegelijk deel te nemen. Als u al bij een andere stichting staat ingeschreven en uzelf bij ons initiatief wenst aan te sluiten, raden wij u aan uw aanmelding bij de andere Stichting te beëindigen

7. KAN IK MIJ BIJ DE STICHTING AANSLUITEN ALS IK MIJN AUTO NIET LANGER IN BEZIT OF IN LEASE HEB?

Ja, u kunt ook in aanmerking komen voor een vergoeding als u uw auto niet langer in bezit hebt of niet langer least, of wanneer u uw auto voor januari 2016 tweedehands hebt gekocht. Zie voor meer informatie het tabblad “Sluit u aan” onder “wie kan zich aansluiten?”.

8. WELKE DOCUMENTEN EN INFORMATIE HEB IK NODIG OM ME AAN TE SLUITEN BIJ DE ACTIE VAN DE STICHTING?

Om namens u een vordering aanhangig te maken hebben wij het VIN-nummer van uw auto nodig. Dat is hetzelfde als het chassisnummer. Uw VIN-nummer is aangebracht op het voertuig zelf en staat ook vermeld op registratie- en verkoopdocumenten. Als u in Nederland woont, kunt u alle informatie die u nodig hebt op het kentekenbewijs van uw auto vinden. Het is belangrijk dat u bij het invullen van uw deelnemingsformulier een scan van uw kentekenbewijs of ander aankoopbewijs van uw auto bijvoegt. Ook moeten wij uw identiteit kunnen controleren en daarom vragen wij u kopie van een identiteitsbewijs (geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij te voegen.

9. TEGEN WELKE PARTIJEN GAAT DE STICHTING EEN PROCEDURE STARTEN?

De stichting zal tegen de volgende vennootschappen uit de Volkswagen groep procedures opstarten:

  • Volkswagen AG (geregistreerd in Duitsland)
  • Audi AG (geregistreerd in Duitsland)
  • Skoda Auto AS (geregistreerd in Tsjechië)
  • SEAT SA (geregistreerd in Spanje)
  • Porsche (geregistreerd in Duitsland)

Daarnaast is het mogelijk dat de stichting andere entiteiten op de korrel zal nemen, zoals de Nederlandse importeur, Pon Holding N.V. en de softwareleverancier van Volkswagen, Robert Bosch GmbH.

10. HOEVEEL SCHADEVERGOEDING KAN IK KRIJGEN?

Deze actie draait om schadevergoeding en om Volkswagen ter verantwoording te roepen voor de schade die zij met haar oneerlijke praktijken aan het milieu en de volksgezondheid heeft toegebracht. Wij zullen er alles aan doen om een optimale vergoeding te realiseren terwijl de kosten en risico’s voor deelnemers nul zijn. In de Verenigde Staten ontvingen gedupeerden gemiddeld 8.000 dollar. De schadevergoeding zal in Europa mogelijk lager uitvallen. Dit komt doordat collectieve acties in de Verenigde Staten veel gangbaarder zijn; er strengere handhaving bestaat en er in Amerika al jaren sterke druk vanuit politiek en overheid op Volkswagen werd uitgeoefend.

11. KAN IK MIJN DEELNAME BEËINDIGEN?

Ja dat kan. Na inschrijving kunt u opzeggen door een e-mail te sturen naar [email protected] Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen. In twee gevallen zult u toch een deel van uw schadevergoeding moeten afdragen, namelijk wanneer de stichting op het moment van uw opzegging een schikking met Volkswagen heeft bereikt en als de stichting een positief vonnis van de rechter heeft verkregen. In beide gevallen heeft de stichting u immers al geholpen.

12. LEIDT AANMELDING BIJ DE STICHTING TOT STUITING VAN VERJARING VOOR NIET NEDERLANDSE AUTOBEZITTERS?

Nee, de regels voor verjaring zijn in alle Europese landen anders. Inschrijving zorgt niet voor stuiting, al zal de stichting wel het nodige doen om verjaring te stuiten. Als u uw auto niet in Nederland hebt gekocht, moet u zelf actie ondernemen om te voorkomen dat uw vordering verjaart. Als u meer wilt weten over hoe u als niet Nederlandse autobezitter uw rechten veilig kunt stellen, stuur dan een e-mailtje naar [email protected], zodat we u in contact kunnen brengen met onze buitenlandse advocaten.

13.GAAT DE STICHTING OOK PROCEDEREN VOOR BUITENLANDSE AUTOBEZITTERS?

Wat de stichting onderscheidt van andere initiatieven is dat zij bereid is om te procederen voor zowel personen die in Nederland een auto hebben gekocht of geleased, maar ook voor degenen die dat in andere landen hebben gedaan. Hiermee wil de stichting de druk op Volkswagen opvoeren en een oplossing dichterbij brengen. De stichting zal eerst een procedure starten in Nederland. Deze blijft waarschijnlijk beperkt tot de vertegenwoordiging van degenen die in Nederland hun auto kochten of in lease hadden. Daarnaast wil de stichting een basis leggen voor procedures in andere EU-landen. Als u zelf een procedure wilt starten of uw rechten wilt handhaven, dan brengen we u graag in contact met de advocaten in uw land.

14. HOE LANG ZAL DE PROCEDURE DUREN?

Dat is moeilijk te voorspellen. In een bodemprocedure van deze omvang duurt het zo 18 tot 24 maanden voordat de zaak voor de rechter verschijnt. Hierover zullen regelmatig updates worden gegeven op deze website. Slagen we erin om Volkswagen aan de onderhandelingstafel te krijgen, dan zal er tijd nodig zijn om de schikking door het gerechtshof te laten goedkeuren. Als er aanvullende procedures in Nederland nodig zijn (of in het buitenland), kan het langer duren.

15. HEEFT VOLKSWAGEN NIET AL GESCHIKT MET GEDUPEERDEN IN DE VERENIGDE STATEN?

Ja, Volkswagen heeft in meerdere collectieve acties in de Verenigde Staten en Australië geschikt voor in totaal meer dan 25 miljard Amerikaanse dollars.

16. HEEFT DE STICHTING EEN PRIVACYBELEID?

Ja, u vindt de privacy policy van de stichting via deze link.

17. HOE KAN IK MET DE STICHTING IN CONTACT KOMEN?

Heeft u een vraag? Stuur dan een email aan [email protected]. Wij komen dan zo spoedig mogelijk bij u terug.

We helpen u graag!

Als u hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande e-mail. Of gebruik onze Contactformulier

[email protected]

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren