VEELGESTELDE VRAGEN

U kunt zich bij de stichting aansluiten als u in Europa een auto met sjoemelsoftware hebt gekocht of geleased. De auto hoeft niet in uw bezit te zijn, maar moet wel voldoen aan een aantal specificaties. Klik op de website op het juiste menu-tab om de getroffen voertuigen te bekijken: Volkswagen AG (Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW), Mercedes, Fiat (Alfa Romeo, Fiat, Jeep), Renault* (Dacia, Renault), Opel, Peugeot Group (Citroën, DS, Peugeot).

Als u voor uw bedrijf een wagenpark hebt of hebt gehad kunt u ook in aanmerking komen.  Klik hier voor extra informatie voor wagenparkbezitters.

*Als uw auto is geproduceerd door Renault of Dacia, dan kunt u alleen deelnemen als u uw auto in Nederland heeft gekocht of geleased.

 

Er zijn geen initiële kosten om mee te kunnen doen met de claim. Wij werken op basis van “no cure, no pay”. Alleen als wij een financiële compensatie voor u regelen, heeft de financier recht op een vergoeding van maximaal 27,5% (inclusief BTW, indien van toepassing) van de gerealiseerde opbrengst. Dat percentage kan overigens ook lager uitvallen, afhankelijk van verschillende omstandigheden.

De Stichting Diesel Emissions Justice wordt geadviseerd een vooraanstaande groep advocaten en professionals over de hele wereld. Deze professionals hebben wereldwijd een uitstekende reputatie in de auto-industrie en op het gebied van collectief verhaal. Ze zijn zeer ervaren in het nastreven, oplossen en beheren van collectieve acties over de hele wereld. De DEJF is een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk dat gefinancierd wordt door Consumer Justice Network B.V., een consortium van juridische professionals en financier van de statutaire werkzaamheden.

Als uw auto is uitgerust met sjoemelsoftware en als u over de juiste, benodigde documenten beschikt, dan bent u welkom om een claim in te dienen bij onze stichting. Hoewel we de uitkomst van de rechtszaak niet kunnen garanderen, zullen we ons best doen om voor u een vergoeding te verkrijgen. In sommige gevallen raden we u aan om ook lokaal juridische stappen te ondernemen om uw rechten te beschermen.

Als u al bij een andere stichting staat ingeschreven of afzonderlijk een juridische procedure bent begonnen, kunt u zich niet bij onze stichting aansluiten zonder dat u uw aanmelding bij de andere stichting beëindigt of u terugtrekt van de andere procedure. Als u niet in aanmerking komt voor een claim omdat uw specifieke voertuig buiten Nederland is gekocht of geleased, dan kunt u ervoor kiezen om zich aan te sluiten bij een andere organisatie die actie onderneemt in het land van aankoop.

We zijn nog steeds druk bezig met het minimaliseren van de hoeveelheid informatie die u ons moet sturen. Voor nu, moet u een kopie van uw identiteitsbewijs uploaden in combinatie met uw eigendomsbewijs. Let erop dat u uw verzekeringsnummer of burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maakt. Het eigendomsbewijs kan een kopie van het kentekenbewijs zijn of uw verkoopdocumenten. De documenten moeten in ieder geval uw VIN- of chassisnummer bevatten. Als u voormalig eigenaar bent van het voertuig, kunnen we een verkoopbewijs of factuur in plaats van het kentekenbewijs gebruiken. Wij beloven u dat we uiterst zorgvuldig met uw gegevens om zullen gaan en de informatie alleen met de autofabrikanten zullen delen als dit voor de procedure noodzakelijk is. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Het is lastig om te voorspellen hoeveel eventuele compensatie u precies kunt verwachten. Het bedrag van uw vergoeding hangt af van de beslissing van de rechtbank en de uitkomst van de rechtszaak.

Ja, dat kan. Als u uw deelname wilt beëindigen, kan dat te allen tijde per e-mail via info@emissionsjustice.com. Onthoud hierbij wel dat wanneer de stichting een schikking met de desbetreffende autofabrikant heeft bereikt of als de stichting een positief vonnis van de rechter verkrijgt, u uw deelname niet langer kunt beëindigen. Dat is eerlijk, want op dat moment heeft de stichting een resultaat geleverd waar u van profiteert.

Een gerechtelijke procedure kan tijdrovend zijn en het is moeilijk te voorspellen hoelang deze zal duren. Er is geen succes- of deadlinegarantie. Verwachting in deze zaak is dat het in ieder geval 24 tot 36 maanden zal duren voordat er een definitieve beslissing van de rechtbank komt. Mochten we in de loop van een rechtszaak tot een minnelijke schikking kunnen komen met de fabrikant, dan kan dit het proces versnellen, hoewel er extra tijd nodig kan zijn om goedkeuring van de rechtbank voor een schikking te verkrijgen. Als er buiten Nederland aanvullende procedures nodig zijn, kan het enkele jaren duren voordat er een resultaat is.

De diverse menutabs met fabrikanten bevatten alle gegevens over onze rechtszaak en voortgang. Daarnaast sturen we elk kwartaal een nieuwsbrief naar alle deelnemers. Deze is ook beschikbaar onder het “nieuws”-kopje op onze website. Voor uw specifieke voertuig(en) kunt u direct inloggen op onze website om de status van uw claim te bekijken en uw gegevens bij te werken. Als u uw wachtwoord bent vergeten of er nog een moet aanmaken, klikt u op “Inloggen” en vervolgens op “Kan niet inloggen”. U ontvangt dan verdere instructies per mail.

Of u nu beslist om het voertuig te verkopen of niet, zolang u de auto in de betreffende tijdsperiode heeft gekocht, kunt u zich aansluiten bij de stichting en komt u daarmee dus in aanmerking voor de eventuele vergoeding. De vergoeding uit een eventuele schikking wordt gebaseerd op die tijdsperiode, en is dus verder niet relevant voor of overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar. Bewaar in ieder geval wel een kopie van verkoopbewijs en laat het ons weten als u uw voertuig besluit te verkopen, zodat wij het in het systeem kunnen bijwerken.

Voor Nederlanders wel. Voor niet-Nederlanders is dat misschien niet het geval. De verjaringstermijnen verschillen per Europese jurisdictie en registratie bij onze stichting betekent per definitie niet dat de verjaringstermijn zal onderbroken worden voor autobezitters die hun voertuig buiten Nederland hebben gekocht of geleased. De stichting zal tegelijkertijd al het redelijke doen, naar haar beste vermogen, om namens u de verjaring te onderbreken.

De DEJF is trots op samenwerkingsverbanden met stichtingen die gemeenschappelijke doelen delen in een poging om rechtvaardigheid voor consumenten te verkrijgen. Onlangs heeft de DEJF een schrift tegen Renault ingediend in samenwerking met Stichting Car Claim (Car Claim Foundation) en we kijken uit naar toekomstige mogelijkheden om samen te werken.

De DEJF heeft een aantal sterke relaties met verschillende organisaties die op onze website worden vermeld. Daarnaast werken we met een aantal verschillende bedrijven samen om claims te bekijken en te verwerken. Als u een e-mail, sms of telefoonoproep krijgt met betrekking tot uw deelname en u maakt zich zorgen over de authenticiteit ervan, neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail, zodat we direct kunnen bekijken en bevestigen of het een écht bericht is.

De beste manier om contact met ons op te nemen is per e-mail, zodat we direct uw dossier kunnen bekijken. Vervolgens zullen we op elke e-mail afzonderlijk reageren.

Om u aan te sluiten bij deze groepsactie, moet u uw voertuig aanmelden via het eenvoudige aanmeldingsproces op deze website. We vragen u daarnaast om ons een bewijs van identificatie en een bewijs van eigendom van het voertuig te sturen.

 

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren