NIEUWS

17 jan 2024

DEJF was verheugd om op 17 januari haar tweede webinar over Dieselgate Litigation in Europe and Beyond te mogen organiseren, met deskundige juridische panelleden Peter Cashman, Fabio de Dominicis, Pedro Leitão Pais de Vasconcelos, Stefaan Voet en DEJF-bestuursleden Maria José Azar-Baud en Julia Suderow. De volledige opname is nu beschikbaar.

28 sept 2023

De grootste krant van Nederland, De Telegraaf, publiceert een opinieartikel geschreven door Peter Goes, voorzitter van de Raad van Commissarissen van DEJF. Het is hier te lezen.

2 aug 2023

De Stichting heeft op  www.mercedesrecall.nl resultaten gepubliceerd van nieuw onderzoek waaruit blijkt dat Mercedes in Nederland 8 keer zoveel vervuilende en ongezonde dieselauto’s verkocht als ze eerder rapporteerde aan de autoriteiten. Gebruik is gemaakt van de eigen administratie van Mercedes. Een forensisch accountant heeft de juistheid van deze uitkomsten bevestigd. Lees het persbericht.

24 mei 2023

Stichting Diesel Emissions Justice had het genoegen op 24 mei een webinar te organiseren met verschillende bekende panelleden, waaronder Deborah Hensler, Axel Halfmeier, Ianika Tzankova, Stefaan Voet en DEJF-bestuursleden Maria José Azar-Baud en George Tsetsekos. De volledige opname is nu beschikbaar.
Er is ook een paper beschikbaar, The Globalization of Mass Civil LitigationLessons from the Volkswagen “Clean Diesel” Case, voor verdere lezing (in het Engels).

22 april 2023

Nieuwsbrief voor onze deelnemers.

5 november 2022

Nieuwsbrief voor onze deelnemers.

25 mei 2022

Nieuwsbrief voor onze deelnemers.

6 december 2021

Nieuwsbrief voor onze deelnemers.

5 november 2021

Op een persconferentie vanochtend in Berlijn heeft de combinatie van het Amerikaanse advocatenkantoor Milberg en de Duitse milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) hun uitgebreide research en overtuigende bewijsstukken gepresenteerd dat de middelen en technologie aantoont die de Duitse autofabrikant Daimler heeft gebruikt om zowel overheidsinspecteurs als consumenten in het algemeen te misleiden met betrekking tot schadelijke dieselemissies. Het bewijs bestaat uit een onderzoek van de gerenommeerde software-expert Felix Domke, dat de Diesel Emissions Justice Foundation deels gebruikt heeft om hun procedures in Nederland tegen Daimler te onderbouwen. Daarnaast heeft Deutsche Umwelthilfe een aanvullend onderzoek gepresenteerd dat de bevindingen van Dhr. Domke bevestigt op basis van een uitgebreide meting van de uitstoot van de uitlaat.  Hoewel de aantijgingen tegen Volkswagen inmiddels welbekend zijn, ondersteunt dit nieuwe materiaal opnieuw de bewering van de DEJF dat er vele andere autofabrikanten medeplichtig waren bij een massale, opzettelijke misleiding van Europese consumenten.

“We verwelkomen de ontdekking van dit aanvullende bewijs dat door Deutsche Umwelthilfe en Milberg nu onder de aandacht van het publiek is gebracht. De DEJF werkte nauw samen met Milberg en Felix Domke bij de totstandkoming van deze bewijsstukken, heeft volledige toegang tot de stukken en zal ze, waar nodig, inzetten in de lopende zaken om namens gedupeerden compensatie te verkrijgen. We verwachten dat alle gedupeerde voertuigbezitters te zijner tijd een passende vergoeding ontvangen via de rechtbanken.” – Andrew Goodman, Voorzitter van de DEJF.

27 juli 2021

Nieuwsbrief voor onze deelnemers

14 Juli 2021

De Stichting Diesel Emissions Justice juicht het oordeel toe van de rechtbank in Amsterdam in de procedure van Stichting Car Claim. Lees hier ons persbericht.

10 mei 2021

De Portugese consumentenorganisatie Ius Omnibus heeft vandaan een volgende juridische procedure aanhangig gemaakt voor de rechtbank in Lissabon. Deze actie, een zogeheten “popular action”, is opnieuw gericht op het herstellen en compenseren van schade als gevolg van het dieselschandaal voor alle in Portugal woonachtige consumenten, ditmaal voor consumenten die eigenaar of bezitter zijn van Alfa Romeo, Jeep, Fiat en Lancia diesel-auto’s die op de weg zijn toegelaten in overeenstemming met Euro 5 en Euro 6 (tot en met 6c) emissie-standaarden en getroffen zijn door het diesel-schandaal. In geval van succes zal de rechtbank bepalen dat Fiat Chrysler, tegenwoordig Stellantis geheten, de betreffende voertuigen moet repareren en wordt een schadevergoeding toegekend die geschat wordt op een bedrag van minimaal € 2,702 per voertuig.

Deze strijd voor rechtvaardigheid en compensatie van Ius Omnibus is onderdeel van een breder, Pan-Europees initatief, en wordt gevoerd in nauwe samenwerking met de Stichting Diesel Emissions Justice. Mevrouw Maria José Azar-Baud, hoofddocent aan de universiteit van Paris-Saclay, is bestuurslid van zowel de Stichting Diesel Emissions Justice als ius Omnibus.

Het persbericht (in de Engelse taal) kan hier worden geraadpleegd.

Additionele informatie over deze “popular’ actie (in de Engelse taal) kan hier worden geraadpleegd.

Voor informatie over Ius Omnibus, zie https://iusomnibus.eu/

7 mei 2021

In Frankrijk blijkt recentelijk een belangrijke uitspraak te zijn gedaan in een zaak tegen Volkswagen. Op 27 april jl. oordeelde de rechter in hoger beroep (La Cour d’appel de la ville de Pau) dat Volkswagen een schadevergoeding moet betalen voor schade als gevolg van het dieselschandaal. De procedure was gestart door een stel dat een Volkswagen Tiguan in bezit had. Het Hof heeft de schadevergoeding vastgesteld op een bedrag van EUR 4000, bestaand uit enerzijds compensatie voor de materiele schade ( EUR 2000) en anderzijds de morele schade (EUR 2000).

Hoewel de uitspraak alleen een direct gevolg heeft voor de individuele eiser in deze procedure, gaat er wederom een significante precedentwerking vanuit voor alle “Dieselgate” zaken, inclusief die van de Stichting Diesel Emissions Justice tegen Volkswagen in Frankrijk en Nederland.

https://www.liberation.fr/economie/dieselgate-le-proprietaire-dune-volkswagen-indemnise-par-la-justice-francaise

20 april 2021

Nieuwsbrief voor onze deelnemers.

13 april 2021

Opnieuw voortgang in de strijd tegen Volkswagen:
Op dinsdag 13 april heeft de hoogste rechter voor civiele zaken in Duitsland, het Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe een nieuwe, positieve uitspraak gedaan in een individuele zaak van een Duitse consument tegen Volkswagen. Deze consument kocht in 2013 met behulp van een lening van de VW Bank, een dochteronderneming van het Volkswagen concern, een auto die uitgerust bleek met de verboden sjoemelsoftware.
Het Hof bepaalde dat Volkswagen een bedrag van 3300 Euro moet terugbetalen aan de consument, die de auto terug gaf na twee jaar en schadevergoeding vorderde toen het diesel-schandaal uitbrak. Onderdeel van de vergoeding is de betaalde rente op de verschafte lening om de aankoop van de auto te kunnen doen. De behandeld rechter, de heer Stephan Seiters, stelde dat “ de koper in de positie moet worden gebracht als zou de koop niet hebben plaats gehad”.

De uitspraak van het BGH vormt opnieuw een stevig precedent voor de collectieve acties die aanhangig zijn gemaakt jegens Volkswagen om alle getroffen Volkswagen-rijders in Europa te compenseren.

Om het persbericht van het BGH te lezen (in de Duitse taal), klik hier.

22 maart 2021

De Portugese consumentenorganisatie Ius Omnibus heeft vandaan een juridische procedure aanhangig gemaakt voor de rechtbank in Lissabon. Deze actie, een zogeheten” “popular action”, is gericht op het herstellen en compenseren van schade als gevolg van het dieselschandaal voor alle in Portugal woonachtige consumenten, die eigenaar of bezitter zijn van Diesel Mercedes Benz auto’s of busjes, goedgekeurd op basis van Euro 5 en Euro 6 (tot en met 6c) emissie-standaarden.  Ius Omnibus verzoekt de rechtbank Daimler/Mercedes Benz te verordonneren de betreffende voertuigen te repareren en een schadevergoeding toe te kennen die geschat wordt op een bedrag van minimaal € 4.200 per voertuig.

Deze strijd voor rechtvaardigheid en compensatie van Ius Omnibus  is onderdeel van een breder, Pan-Europees initatief, en wordt gevoerd in nauwe samenwerking met de Stichting Diesel Emissions Justice. Mevrouw Maria José Azar-Baud, hoofddocent aan de universiteit van Paris-Saclay, is bestuurslid van zowel de Stichting Diesel Emissions Justice als ius Omnibus.

Het persbericht (in de Engelse taal) kan hier worden geraadpleegd

Additionele informatie over deze “popular’ actie (in de Engelse taal) kan hier worden geraadpleegd

Voor informatie over Ius Omnibus, zie https://iusomnibus.eu/

31 januari 2021

Nieuwsbrief voor onze deelnemers.

25 januari 2021

Spaanse rechter veroordeelt VW tot schadevergoeding van € 3000,- per auto
Een Spaanse rechter heeft Volkswagen schuldig geacht aan het gebruik van gemanipuleerde software, ofwel “sjoemelsoftware”. In een door een Spaanse consumentenorganisatie aangespannen procedure tegen Volkswagen namens zo’n 5400 aangesloten consumenten, heeft de rechter een totaalbedrag aan schadevergoeding van € 16,3 miljoen toegekend voor oneerlijke handelspraktijken, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 3000,- per consument. De rechter heeft daarbij een pragmatische methode gehanteerd voor het bepalen van dit bedrag; de helft ter compensatie voor de waardedaling van de getroffen auto’s en het gebruiksongemak voor het moeten laten repareren van de auto’s e.d., en de andere helft voor “morele schade” zoals inbreuk op het vertrouwen vanwege het geadverteerde “groene” imago, de geleden milieuschade en de maatschappelijke onrust.
Lees hier de uitspraak van de Spaanse rechter (in Spaans)

21 januari 2021

Miljoenenboete voor Volkswagen wegens het niet voldoen aan maximale uitstootnormen
De Volkswagen Groep heeft de door de Europese Unie gesteld norm voor CO2 uitstoot voor 2020 niet behaald. Voor Volkswagen was de norm ongeveer 99 gram per kilometer per verkochte auto. De fabrikant hangt nu een boete van minimaal €100 miljoen boven het hoofd.
De EU stelt jaarlijks steeds strengere eisen aan de gemiddelde uitstoot van alle geleverde auto’s van een autofabrikant. De bedoeling is fabrikanten te dwingen om minder vervuilende auto’s te produceren en de transitie naar elektrische voertuigen te stimuleren.
Volkswagen is overigens niet de enige autofabrikant die de CO2-reductie doelstelling niet heeft behaald; de Europese Commissie maakt binnenkort de cijfers bekend van alle fabrikanten alsmede de omvang van mogelijk op te leggen boetes.

18 januari 2021

Regiezitting rechtbank Amsterdam
Na de start van de procedure via het dagvaarden van Volkswagen en aanverwante partijen als Audi, Seat, Skoda, Porsche, Robert Bosch, importeur(s) en dealers in Nederland en daarbuiten, heeft op 18 januari 2021 een eerste regiezitting plaatsgevonden voor de Rechtbank Amsterdam.
Deze regiezitting had als doel het horen van partijen over de door hen gewenste volgorde van onderwerpen die in de voorfases van de WAMCA- procedure waarvan wij ons bedienen, aan de orde moeten komen.
Het betreft onder meer onderwerpen als ontvankelijkheid van de Stichting, het aanwijzen van een Exclusieve Belangenbehartiger – waarvoor de Stichting opteert -, het vaststellen of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft ten aanzien van de ingestelde vorderingen en zo ja, welk (nationaal) recht daar vervolgens op van toepassing is.
De zitting heeft ruim vier uur in beslag genomen waarin -niet verrassend- over en weer standpunten zijn ingenomen die diametraal tegenover elkaar staan.
Het is de verwachting van de Stichting dat zij ontvankelijk zal worden verklaard omdat zij voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de Nederlandse Claim Code 2019. Zij verwacht daarnaast aangewezen te zullen worden als Exclusieve Belangenbehartiger ten behoeve van de Groep gedupeerden zoals omschreven in de dagvaarding van 13 maart 2020.
De rechtbank heeft aangegeven dat een beslissing over de volgorde van behandeling van bovengenoemde punten verwacht kan worden op 3 maart a.s.

17 december 2020

Uitspraak Hof van Justitie
Op 17 december heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de sjoemelsoftware die Volkswagen in auto’s behorend tot de Volkswagen Groep heeft geïnstalleerd, verboden is en in strijd met Europese wet- en regelgeving.
De beslissing van het Hof volgt op zogeheten prejudiciële vragen zoals gesteld door de Franse rechter in het kader van een strafrechtelijk onderzoek dat tegen Volkswagen werd ingesteld.
Het Hof rekent af met het verweer van Volkswagen dat de software nodig zou zijn om de motor te beschermen. Het Hof volgt daarmee in belangrijke mate het advies van Advocaat-Generaal Sharpston die eerder uiteenzette dat de definitie van het begrip “manipulatie-instrument” ruim moet worden uitgelegd, en dat er maar zeer beperkte mogelijkheden zijn om een geslaagd beroep te doen op de in de wet voorziene uitzonderingen.
Met dit belangrijke oordeel van het Hof van Justitie, bindend voor alle Lidstaten van Europa, is op het hoogste niveau in Europa vastgesteld dat het gebruikmaken van sjoemelsoftware niet is toegestaan. Deze uitspraak geeft verdere munitie in de zaken die de Stichting tegen Volkswagen heeft aangespannen als het gaat om het vaststellen van aansprakelijkheid en het afdwingen van schadevergoeding.
Lees hier de tekst van het persbericht (in het Engels)
Lees hier de volledige uitspraak (in de Franse taal) van het Hof van Justitie

3 nov 2020

Nieuwsbrief voor onze deelnemers.

21 August 2020

Stichting Diesel Emissions Justice, de Stichting, (ook genoemd Diesel Emissions Justice Foundation, DEJF) is in Nederland een collectieve actie gestart tegen Fiat Chrysler Automobiles N.V. (‘FCA’), en daaraan verbonden partijen, met het doel om compensatie te krijgen voor schade die het gevolg is van het gebruik van sjoemelsoftware om emissietesten te omzeilen, anders gezegd voor haar rol in het bekende dieselschandaal. De collectieve actie is gestart op basis van de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie, ook wel WAMCA genoemd.

DEJF verzoekt de rechtbank Amsterdam haar als `exclusieve belangenbehartiger` aan te wijzen om namens alle gedupeerden in Nederland en in de andere lidstaten van de Europese Unie tegen FCA op te treden. De inleidende dagvaarding is te raadplegen op de website van de Stichting: https://www.emissionsjustice.com/wp-content/uploads/2020/08/Geanonimiseerde-dagvaarding-DEJF74.pdf

DEJF is een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk. Haar doel is om de belangen te behartigen van (rechts)personen die schade hebben geleden of anderszins zijn benadeeld door de feiten die aan het Dieselschandaal ten grondslag liggen. DEJF streeft ernaar dat recht wordt gedaan. Dit betreft de derde collectieve actie die door DEJF is gestart, nadat eerder acties zijn begonnen tegen Volkswagen in maart 2020 en tegen Daimler, als merkvoerder van Mercedes-Benz, in juni 2020.

23 juni 2020

De Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) heeft Daimler AG c.s. gedagvaard voor de Rechtbank Amsterdam. Zij vraagt tevens benoemd te worden tot Exclusieve Belangenbehartiger. U kunt de gehele dagvaarding hier lezen.

22 juni 2020

De Stichting Diesel Emissions Justice breidt haar werkingsgebied uit en start met het verzamelen van Europese claims tegen Mercedes.

5 juni 2020

Milieudefensie ondersteunt het initiatief van Stichting Diesel Emissions Justice tegen de vervuilende auto-industrie: 

“Met het dieselschandaal heeft de auto-industrie onze gezondheid en het milieu ernstige schade toegebracht. Als gevolg van het dieselschandaal zullen de negatieve gezondheidsgevolgen van de luchtvervuiling alleen maar toenemen, terwijl de extra vervuilende auto’s gewoon blijven doorrijden. Het huidige politieke en juridische systeem heeft de bevolking onvoldoende beschermd tegen de economische belangen van de winstgedreven industrie. Daarom steunt Milieudefensie de juridische acties van de Stichting Diesel Emissions Justice. Milieudefensie wil dat er een fonds wordt ingesteld om het milieu te verbeteren en het verkeer te verduurzamen. Dat is eerlijk en hard nodig na de schade die de industrie heeft aangericht…”

26 May 2020

Diesel Emissions Justice Foundation (DEJF) publishes a statement reacting to the decision of the Supreme Court of Germany (BGH) against Volkswagen AG. Read the full statement.

25 mei, 2020

Volkswagen verplicht schadevergoeding te betalen in historische uitspraak van de hoogste Duitse rechter. Lees hier het commentaar van onze directeur Femke Hendriks voor de NOS of luister naar de interviews met haar via NOS / Radio 1 en BNR Radio.

29 april, 2020

Femke Hendriks, Managing Director van de DEJF, heeft samen met bestuurslid Maria José Azar-Baud en lid van de Raad van toezicht George Tsetsekos een webinar gehost voor alle reeds aangemelde en andere gedupeerde autobezitters in Europa. Het drietal beantwoordde live bezoekersvragen en gaf een update over de voortgang van de DEJF tot op heden. De originele video is hier te bekijken, in het Engels. Een Nederlands transcript van de volledige webinar is hier beschikbaar. 

22 april, 2020

De DEJF nodigt alle reeds aangemelde en andere gedupeerde autobezitters uit om op 29 april onze informatieve webinar bij te wonen. De webinar wordt in het Engels gehouden; een Nederlands transcript is achteraf beschikbaar. Inschrijving is gesloten.

7 april 2020

De Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) publiceert een persverklaring in reactie op de uitspraak van de High Court van Engeland en Wales inzake de “Group Litigation Order” tegen Volkswagen AG (VW). Lees onze persverklaring.

16 maart 2020

Het Financieele Dagblad (FD) publiceert een artikel over de start van de door de Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) aangespannen procedure. “DEJF heeft haar dagvaarding op vrijdag 13 maart uitgebracht tegen Volkswagen AG c.s. DEJF stelt miljoenen getroffen Europeanen te vertegenwoordigen, en eist miljarden van Volkswagen.” Om de publicatie te lezen, klik hier.

13 maart 2020

De Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) heeft Volkswagen AG c.s. gedagvaard voor de Rechtbank Amsterdam. Zij vraagt tevens benoemd tot te worden tot Exclusieve Belangenbehartiger. U kunt de gehele dagvaarding hier lezen.

4 maart 2020

De Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) publiceert een persverklaring in reactie op de VW schikking die door consumentenorganisatie VZVB is bereikt in Duitsland. DEJF juicht deze schikking toe maar wijst er tegelijkertijd op dat VW alleen compensatie biedt voor inwoners van Duitsland, terwijl de resterende 96% van gedupeerde autobezitters in Europa buiten deze schikking vallen. DEJF nodigt VW uit met haar in gesprek te gaan om een acceptabele oplossing te bereiken voor alle getroffen consumenten. Lees onze persverklaring.

23 januari 2020

DEJF breidt haar acties uit naar Frankrijk. Lees het persbericht..

23 januari 2020

De Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF) stuurt VW een formele brief om haar initiatief kenbaar te maken en eist schadevergoeding namens haar achterban, getroffen eigenaren en leaserijders van betrokken VW-modellen, desnoods af te dwingen in rechte. DEJF moedigt VW aan een constructieve dialoog met haar aan te gaan om een oplossing te bereiken voor alle betrokkenen.

23 januari 2020

DEJF breidt haar acties uit naar Frankrijk. Lees het persbericht..

26 november 2019

DEJF breidt haar acties uit naar België. Lees het persbericht.

November 2019

Der Spiegel meldt dat de Duitse transportautoriteit software onderzoekt die wordt gebruikt in kleinere dieselmotoren die in modellen zoals de Mercedes A en B-Klasse zijn geïnstalleerd.

Oktober 2019

De Duitse transportautoriteit geeft Mercedes opdracht om bepaalde Mercedes-bestelwagenmodellen terug te roepen.

September 2019

Het Openbaar Ministerie in Stuttgart legt Mercedes een boete van €870m op voor het nalatig zijn met haar controleprocessen in een Mercedes-afdeling die zich bezighoudt met voertuigcertificering in de periode vanaf 2008, wat resulteerde in wettelijke goedkeuring voor dieselvoertuigen waarvan de NOx-uitstoot niet voldeed aan de wettelijke eisen. Mercedes gaat niet in beroep.

19 september 2019

DEJF lanceert haar website in Nederland en begint met het registreren van nieuwe participanten. Lees het persbericht.

29 augustus 2019

Corpocon, de eerste partij in de Europese Unie die in verband met het dieselschandaal een massaclaim tegen Volkswagen opstartte, ondersteunt de Stichting Diesel Emissions Justice (DEJF). Orlando Kadir, CEO Corpocon: 

“Ik heb er alle vertrouwen in dat de Stichting Diesel Emissions Justice, met haar zeer ervaren raad van bestuur, raad van toezicht, haar management en de budgetten die haar ter beschikking staan, in staat zal zijn om effectief tegen Volkswagen op te treden. Met zijn allen streven wij naar een rechtvaardige compensatie voor de 8,5 miljoen Europese autobezitters die door Volkswagen zijn gedupeerd. Daarom sluiten Corpocon en haar duizenden participanten zich graag bij de stichting aan opdat wij onze krachten kunnen bundelen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij samen meer bereiken en dat wij erin zullen slagen Volkswagen uiteindelijk verantwoordelijkheid te laten nemen voor haar acties.” 

3 juli 2019

Stichting Diesel Emissions Justice wordt opgericht. Het oprichten van een stichting zonder winstoogmerk is een noodzakelijke stap om officieel een collectieve actie tegen Volkswagen op te starten en een eerlijke en toereikende regeling te kunnen treffen voor autobezitters in Europa. 

Juni 2019

De Duitse transportautoriteit (KBA) beveelt Mercedes om bepaalde modellen terug te roepen die een ontoelaatbare uitschakelvoorziening en/of een ontoelaatbare vermindering van de doeltreffendheid van het emissiebeperkingssysteem bleken te bevatten. Mercedes meldde dat de bekritiseerde functionaliteit in verschillende modellen zat en dat het het probleem zou herzien. In september 2019 heeft de Duitse transportautoriteit de terugroepactie [LINK] verlengd.

Juni 2018

De Duitse transportautoriteit (KBA) beveelt Mercedes om 774.000 voertuigen, verspreid over heel Europa, terug te roepen omdat zij uitgerust waren met ontoelaatbare sjoemelsoftware.

Juli 2017

Mercedes kondigt aan dat het een ‘vrijwillige terugroepactie’ zal doen voor meer dan drie miljoen dieselauto’s in Europa om zo de NOx-uitstoot van de auto’s te verbeteren.

Maart 2017

Mercedes roept vrijwillig ‘compacte middenklasse auto’s’ met ‘één motorvariant’ terug, inclusief de Mercedes V-Klasse en andere modellen. [LINK]

Uw privacy en ons gebruik van cookies

WeigerenAccepteren